Biblijos veikėjai

Elijas
info
 • Tik prenumeratoje
Karaliaus Ahabo ir jo sūnaus Ahazijo valdymo laiku Šiaurėje Izraelio Karalystėje gyveno pranašas Elijas. Elijas norėjo, kad žmonės garbintų Izraelio Dievą, o ne vaisingumo dievą Baalą. Vardas Elijas Elijo vardas reiškia: „Mano Dievas yra Jahvė“. Elijas kilęs iš Tišbės Gileade, esančios kitoje ...
item.title
Ieva
info
 • Tik prenumeratoje
Ieva yra moteris, kuri kartu su Adomu sudaro pirmąją Biblijoje paminėtą žmonių porą. Kaip visų žemės žmonių motinai jai yra suteikiamas Ievos vardas. Adomas ir Ieva gyveno Edeno sode iki to laiko kai Dievas juos iš sodo išvarė. Ieva ir Adomas yra Kaino, Abelio ir Seto tėvai. Vardas Ieva Hebrajiškas ...
item.title
Izaokas
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Izaokas yra Abraomo ir Saros sūnus bei antrasis izraelitų protėvis. Jo tėvas Abraomas turi jį paaukoti, bet Dievas paskutinę akimirką to neleidžia. Izaokas veda Rebeką ir jiems gimsta du sūnūs: Ezavas ir Jokūbas. Izaoko vardas Biblijoje Izaoko vardas siejamas su reikšme „jis juokiasi“. Tai susiję ...
item.title
Saliamonas
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Saliamonas yra Dovydo ir Batšebos sūnus. Jis buvo savo tėvo, Izraelio karaliaus įpėdinis. Saliamonas garsėjo savo išmintimi ir buvo tas, kuris pastatė šventyklą Jeruzalėje. Po jo mirties karalystė padalijama į dvi dalis: į Pietinę Judėjos karalystę, su sostine Jeruzale ir Šiaurinę Izraelio ...
item.title
Saulius
info
 • Tik prenumeratoje
Saulius yra pirmasis Izraelio karalius. Kadangi jo karaliavimas nesėkmingas, Samuelis įpėdiniu paskiria jaunuolį Dovydą .
item.title
Aaronas
info
 • Tik prenumeratoje
Aaronas – Mozės brolis, pirmasis vyriausiasis Izraelio tautos kunigas. Mozei kurį laiką užtrukus dykumoje izraelitai tampa labai nekantrūs, o Aaronas nuliedino jiems auksinį veršį. Aarono vardas Aarono vardas reiškia „apšviestasis“. Aaronas yra Mozės ir Mirjamos brolis. Jų tėvai, Amramas ir ...
item.title
Abdijas
info
 • Tik prenumeratoje
Abdijas – Judo karalystės pranašas, iškilęs veikiausiai tuomet, kai babiloniečiai sugriovė Jeruzalę (apie 586 m. pr. Kr.). Šio pranašo vardu pavadinta biblinė Abdijo knyga. Abdijo vardas Abdijo vardas reiškia „Viešpaties tarnas“. Biblijoje randame ir kitų asmenų Abdijo vardu. Žinomiausias iš jų – ...
item.title
Abelis
info
 • Tik prenumeratoje
Abelis yra antrasis Adomo ir Ievos sūnus bei Kaino brolis. Abelį nužudo jo brolis Kainas ir Dievas pastebi pralietą kraują. Abelio kraujas Naujajame Testamente reiškia teisius, be kaltės mirusius žmones. Abelio vardas Vardas Abelis reiškia „kvėptelėjimas“ arba „lengvas vėjelis“. Abelis yra antrasis ...
item.title
Abimelechas (Geraro karalius)
info
 • Tik prenumeratoje
Abimelechas yra Geraro miesto karalius filistinų teritorijoje, pasienyje su Kanaano žeme. Abraomas ir Sara, Izaokas ir Rebeka šiame mieste kurį laiką gyveno kaip ateiviai. Vardas Abimelechas Vardas Abimelechas reiškia „tėvas yra karalius“. Gali būti, kad šis vardas buvo perduotas tėvo sūnui ir kad ...
Abneras
info
 • Tik prenumeratoje
Abneras yra karaliaus Sauliaus aplinkos žmogus: jis yra jo kariuomenės vadas. Po Sauliaus mirties Abneras toliau vadovauja jo sūnaus Išbošeto kariuomenei. Abnerą nužudo pas Dovydą dėl taikos atvykęs derėtis jo kariuomenės vadas Joabas. Vardas Abneras Vardas Abneras reiškia „mano tėvas yra Neras“. ...
item.title
Abraomas
info
 • Tik prenumeratoje
Abraomas yra vienas iš Izraelio tautos patriarchų. Dievas Abraomui liepia palikti savo giminę ir išvykti į Kanaano kraštą. Abraomas būdamas labai senas, Kanaano krašte susilaukia sūnaus, Izaoko. Per šį sūnų išsipildo Dievo pažadas, kad Abraomas bus didžios tautos protėvis. Vardas Abraomas Abraomas ...
item.title
Adomas
info
 • Tik prenumeratoje
Adomas yra vyras, kuris kartu su Ieva sudaro pirmąją Biblijoje paminėtą žmonių porą. Adomas yra žmonijos protėvis. Adomas ir Ieva gyveno Edeno sode iki to laiko kai Dievas juos iš sodo išvarė. Kartu jie yra Kaino, Abelio ir Seto tėvai. Vardas Adomas Adam reiškia „žmogus“ arba „vyras“. Šis vardas ...
item.title
Agripa
info
 • Tik prenumeratoje
Karalius Agripa II yra Erodo Agripos I sūnus ir Erodo Didžiojo provaikaitis. Jis karaliavo nuo 48 m. po Kr. iki maždaug 93 m. po Kr. Karalius Agripa II Agripa II karaliaus titulą paveldi iš savo tėvo Erodo Agripos I. Romėnai taip pat suteikia jam teisę skirti vyriausiąjį kunigą. Nuo 48 m. iki 52 m. ...
item.title
Agėjas
info
 • Tik prenumeratoje
Agėjas yra pranašas, savo viešąją veiklą pradėjęs apie 520 m. pr. Kr. Persijos imperijos Judo provincijoje. Jis ragina žmones atstatyti Dievo šventyklą. Agėjo knyga pavadinta šio pranašo vardu. Agėjo vardas Agėjo vardas reiškia „šventės vaikas“. Agėjas yra pranašo Zacharijo amžininkas (Ezros 5:1, ...
item.title
Ahabas
info
 • Tik prenumeratoje
Ahabas –  Šiaurinės Izraelio Karalystės karalius, valdęs maždaug nuo 871 iki 852 m. pr. Kr. Jis pasekė tėvo Omri pėdomis ir užtikrino karalystei ekonominę gerovę. Pagal Bibliją Ahabas buvo blogas karalius, nes tarnavo vaisingumo dievui Baalui. Ahabo vardas Vardas Ahabas reiškia „brolis tapo tėvu“, ...
item.title
Ahasveras
info
 • Tik prenumeratoje
Ahasveras – Persijos imperijos karalius, davęs leidimą savo vyriausiajam patarėjui Hamanui nužudyti visus karalystės žydus. Tačiau kaip tik tuo metu Ahasveras sužino, kad jo mylimiausia žmona Estera taip pat yra žydė. Ahasvero vardas Ahasveras yra hebrajiška persiško vardo Kšaya-aršan („Šachų ...
item.title
Amosas
info
 • Tik prenumeratoje
Amosas buvo ūkininkas iš Tekojos vietovės pietinėje karalystėje – Jude. Kaip pranašas jis iškilo šiaurinėje karalystėje – Izraelyje, karaliaus Jeroboamo II laikais, apie 750 m. pr. Kr. Pranašo Amoso, vieno iš dvylikos „mažųjų pranašų“, knyga pavadinta jo vardu. Amoso vardas Amoso vardas reiškia ...
item.title
Archelajas
info
 • Tik prenumeratoje
Archelajas yra vienas iš Erodo Didžiojo sūnų. Mirus tėvui jam pavedama valdyti Judėją, Samariją ir Idumėją. Archelajas valdo šias teritorijas nuo 4 m. pr. Kr. iki 6 m. Nušalintas ir ištremtas Archelajas buvo ypač nepopuliarus valdovas, nes valdė geležiniu kumščiu. Įtakingų žydų ir samariečių ...
item.title
Atalija
info
 • Tik prenumeratoje
Atalija – pietinės karalystės, Judo, karalienė, valdžiusi apie 845-840 m. pr. Kr. Jos viešpatavimas sukėlė kruviną valstybės perversmą. Biblijos autoriai Atalijos paveikslą pateikia itin neigiamai: ji buvo žiauri ir skatino Baalo kultą. Atalijos vardas Vardas Atalija reiškia: „Viešpats yra ...
item.title
Augustas
info
 • Tik prenumeratoje
Augustas – pirmasis Romos imperijos valdovas. Tikrasis jo vardas Gajus Oktavijus, tačiau tapęs imperatoriumi jis gavo Augusto („išaukštintojo“) vardą. Romos imperiją jis valdė nuo 27 m. pr. Kr. iki 14 m. Augustas Naujajame Testamente Augustas minimas ir Biblijoje. Pagal Luko 2:1, jis išleidžia ...
item.title
Ašeras
info
 • Tik prenumeratoje
Ašeras – antrasis Jokūbo ir Zilpos sūnus ir Gado brolis. Jis yra vienas iš Izraelio tautos protėvių. Nors Ašero motina Zilpa, jis laikomas Lėjos vaiku. Pasakojimuose apie Jokūbo vaikus Ašeras nevaidina jokio ypatingo vaidmens. Ašero vardas Ašero vardas reiškia „man pasisekė“. Susilaukusi keturių ...
item.title
Barakas
info
 • Tik prenumeratoje
Barakas – izraelitų kariuomenės vadas, pranašės Deboros, kuri tuo metu buvo Izraelio teisėja, bendražygis. Būtent ji paliepia Barakui vadovauti kovai su kanaaniečiais. Barakas sutriuškina kanaaniečių kariuomenę ir priverčia jų vadą Siserą bėgti. Šis pasprukęs pasislepia vienos svetimtautės moters ...
item.title
Bartimiejus
info
 • Tik prenumeratoje
Bartimiejus yra aklas elgeta Jericho mieste, kurį išgydo Jėzus. Išgijęs Bartimiejus tampa vienu iš Jėzaus pasekėjų. Vardas Bartimiejus Vardas (aramėjų kalba) reiškia „Timiejaus sūnus“. Nežinoma, ar Bartimiejus iš tiesų buvo jo vardas, ar tai tiesiog susiję su tėvo vardu.   Bartimiejus yra ...
Batšeba
info
 • Tik prenumeratoje
Batšeba yra viena iš karaliaus Dovydo žmonų ir jo įpėdinio karaliaus Soliamono motina. Dovydas gėdingai naudojasi savo, kaip karaliaus, galia, kad ją vestų. Kaip karalienė motina, Batšeba turi didelę politinę įtaką.
item.title
Benjaminas
info
 • Tik prenumeratoje
Benjaminas – jaunesnysis Jokūbo ir Rachelės sūnus. Jis yra vienas iš Izraelio protėvių. Kartu su broliu Juozapu jie yra savo tėvo Jokūbo numylėtiniai. Benjamino vardas Vardas Benjaminas reiškia „dešinės sūnus“ arba „laimės sūnus“. Jausdama, kad gimdydama neišgyvens, jo motina Rachelė pavadina savo ...
item.title
Bilha ir Zilpa
info
 • Tik prenumeratoje
Bilha ir Zilpa – Jokūbo sugulovės. Rachelė atiduoda Jokūbui savo tarnaitę Bilhą kaip žmoną, kad šis su ja sugultų ir turėtų vaikų. Tą patį daro ir Lėja su savo tarnaite Zilpa. Bilha Vardas Bilha reiškia „kukli“. Bilha taip pat yra vietovardis, minimas 1 Metraščių 4:29. Bilha yra tarnaitė, Rachelei ...
item.title
Boazas
info
Boazas – turtingas Betliejaus ūkininkas. Veda iš Moabo kilusią našlę Rūtą. Boazas ir Rūta susilaukia sūnaus Obedo, kuris taps karaliaus Dovydo seneliu. Boazo vardas Boazo vardas reiškia „jame yra stiprybė“, nurodant jį kaip turtingą ir svarbų žmogų (Rūtos 2:1). Boazas yra Nachšono, Judo sūnų vado ...
item.title
Chamas
info
 • Tik prenumeratoje
Chamas yra jauniausias Nojaus sūnus. Kartu su tėvais, broliais Semu ir Jafetu jis išgyvena didžiojo tvano laikotarpį. Tvanui pasibaigus Chamas tampa įvairių tautų, tarp jų ir kanaaniečių, pirmtaku. Chamo vardas Chamo vardas reiškia: „karštis“ arba „karštas“. Biblijoje šis vardas nėra aiškinamas. ...
item.title
Debora
info
 • Tik prenumeratoje
Debora yra vienintelė Teisėjų knygos teisėja moteris. Ji taip pat buvo vadinama pranaše. Deboros ir Barako vadovaujama Izraelio armija nugali kanaaniečių armiją (Teisėjų knyga, 4 skyrius). Ši pergalė taip pat apdainuojama „Deboros giesmėje“ (Teisėjų knyga, 5 skyrius) Deboros vardas Deboros vardas ...
item.title
Dina
info
 • Tik prenumeratoje
Dina – Jokūbo ir Lėjos duktė. Vieną dieną ją išprievartauja svetimtautis amonitas, vėliau norintis ją vesti. Išgirdę, kas atsitiko, Dinos broliai sugalvoja keršto planą už sesers išniekinimą. Dinos vardas Dinos vardas reiškia „nuosprendis“. Visų Jokūbo sūnų vardų prasmės buvo paaiškintos, bet Dinos ...
item.title
Dovydas
info
 • Tik prenumeratoje
Dovydas yra antrasis Izraelio karalius. Jo kova prieš filistiną Galijotą yra vienas žinomiausių Biblijos epizodų (1 Samuel 17). Dovydas sostą Jeruzalėje užėmė ir valdė nuo dešimtojo iki šeštojo amžiaus prieš Kristų. Dievas pažada Dovydui, kad jis karaliaus amžinai.
item.title
Efraimas
info
 • Tik prenumeratoje
Efraimas – jaunesnysis Juozapo ir jo žmonos egiptietės Asenatos sūnus. Vyresnysis Efraimo brolis buvo Manasas. Jų senelis Jokūbas sakė, jog jie esantys tokie pat svarbūs kaip ir jo paties sūnūs, todėl baigdamas savo gyvenimą jis juos palaimina. Efraimo vardas Efraimo vardas reiškia „dvigubai ...
Elimelechas
info
Elimelechas – Noomės vyras, kilęs iš Betliejaus. Bado metu jis laikinai išsiveža šeimą gyventi į Moabo kraštą. Jiems ten gyvenant Elimelechas ir abu jo sūnūs miršta. Elimelecho vardas Elimelecho vardas reiškia „mano Dievas yra karalius“. Elimelechas priklauso Judo genčiai. Jis yra Betliejaus ...
item.title
Eliziejus
info
 • Tik prenumeratoje
Eliziejus – pranašo Elijo mokinys ir įpėdinis. Savo kaip pranašo tarnystę jis pradeda šiaurinėje karalystėje – Izraelyje vos tik pasibaigus Ahabo giminės viešpatavimui. Kaip ir jo mokytojas Elijas, Eliziejus daro stebuklus bei gydo žmones. Eliziejaus vardas Vardas Eliziejus reiškia „Dievas ...
item.title
Elkana
info
 • Tik prenumeratoje
Elkana buvo vedęs dvi moteris: Oną ir Peniną. Elkana mylėjo Oną, nors ji ir nepadovanojo jam vaikų. Galiausiai Ona pastoja ir susilaukia sūnaus, kurį pavadina Samueliu. Elkanos vardas Elkanos vardas reiškia „Dievas sukūrė“. Pasak 1 Samuelio 1:1, Elkana gyveno Ramataim Cofimo mieste ir priklausė ...
item.title
Erodas Agripa I
info
 • Tik prenumeratoje
Erodas Agripa I – Erodo Didžiojo anūkas. Dėl gerų santykių su Romos imperatoriais 37-44 m. jam perduodama viso regiono, kurį valdė jo senelis, kontrolė. Apaštalų darbų knygoje minimas Erodas Agripa susijęs su pirmųjų krikščionių persekiojimu. Galios išplėtimas Erodas Agripa auga Romoje, kur tampa ...
item.title
Erodas Antipas
info
 • Tik prenumeratoje
Erodas Antipas – Erodo Didžiojo sūnus. Po tėvo mirties, nuo 4 m. pr. Kr. iki 39 m., jam pavedama valdyti Galilėjos ir Perėjos sritis. Erodas Antipas nukirsdino Jonui Krikštytojui galvą. Pagal Luko Evangeliją, jis taip pat dalyvauja nuteisiant Jėzų mirti. Galilėjos ir Perėjos tetrarchas Po Erodo ...
item.title
Erodas Didysis
info
 • Tik prenumeratoje
Erodas Didysis buvo Romos imperijai priklausiusios Judėjos provincijos karalius, valdęs 37–4 m. pr. Kr. Tai buvo sumanus, didelius statybos projektus vykdęs valdytojas. Tačiau jis taip pat buvo žiaurus ir kerštingas. Pasak Mato 2:1-22, Erodas nužudė visus Betliejuje gimusius naujagimius berniukus, ...
item.title
Ezavas
info
 • Tik prenumeratoje
Ezavas yra Izaoko ir Rebekos sūnus ir Jokūbo brolis dvynys. Nors jis yra vyresnysis brolis, pirmagimio palaiminimo nesulaukia. Ezavas yra edomitų, su kuriais izraelitai nuolat konfliktuodavo, protėvis. Vardas Ezavas Ezavas dar vadinamas „Edomu“. Edomas reiškia „raudona“. Ši reikšmė pasakojimuose ...
item.title
Ezekijas
info
 • Tik prenumeratoje
Ezekijas – pietinės, Judo, karalystės karalius, valdęs maždaug nuo 725 iki 697 m. pr. Kr. Jo organizuotas pasipriešinimas Asirijos priespaudai privedė prie didžiųjų šalies teritorijų sunaikinimo. Vis dėlto Biblijos autoriai Ezekiją laiko geru karaliumi, nes, kaip sakoma, jo valdymo laikotarpiu ...
item.title
Ezra
info
 • Tik prenumeratoje
Ezra yra kunigas ir teisės žinovas, Judėjų tremtinius mokantis, kaip būti ištikimiems Dievo įstatymui. Ezros knyga pavadinta jo vardu. Ši knyga susijusi su žydų padėtimi Persijos provincijoje Jude pirmaisiais amžiais pasibaigus Babilonijos tremčiai. Vardas Ezra Vardas Ezra reiškia „pagalba“. Ezra ...
item.title
Gideonas
info
 • Tik prenumeratoje
Gideoną Dievas pašaukia išvaduoti Izraelį nuo midjaniečių. Su trijų šimtų kareivių grupe jis puola midjaniečius ir išveja. Tuomet izraelitai prašo Gideoną būti jų valdovu, bet šis atsisako. Tačiau nors Gideonas viešai ir sakosi nesąs Izraelio karaliumi, iš tikrųjų elgiasi kaip karalius. Gideono ...
item.title
Hagara
info
 • Tik prenumeratoje
Hagara – tarnaitė egiptietė, gyvenanti Abraomo namuose. Ji yra Abraomo vyresniojo sūnaus Izmaelio, arabų tautų protėvio, motina (Pradžios 25:12-18). Laiške galatams vergė Hagara įkūnija senąją sandorą su Moze, o Abraomo žmona Sara simbolizuoja naująją sandorą, kuri tapo įmanoma per Kristų. Vardas ...
item.title
Hamanas
info
 • Tik prenumeratoje
Hamanas – svarbiausias žmogus Persijos karaliaus Ahasvero dvare. Jis siekia, kad visi Persijos ir Medijos karalystėje gyvenantys žydai būtų nužudyti. Tačiau jo planas žlunga dėl karalienės Esteros ir jos globėjo Mordechajo įsikišimo. Žydams galiausiai duodamas leidimas „visur kiekviename mieste ...
Henochas
info
 • Tik prenumeratoje
Henochas – Adomo palikuonis. Jis turėjo tokį artimą ryšį su Dievu, kad nemirė visiems įprastu būdu, bet buvo Dievo paimtas. Henocho vardas Henocho vardas reiškia „atsidavęs“, nuo hebrajų kalbos žodžio „atsidavimas“. Henochas yra septintos kartos Adomo palikuonis (Pradžios 5:18-24), Jeredo sūnus ir ...
item.title
Iftachas
info
 • Tik prenumeratoje
Iftachas – Gileado gyventojų vadas kare su amonitais. Prieš prasidedant mūšiui Iftachas meldžia Dievą pagalbos ir pažada paaukoti jam tą, kuris, pergalės atveju, pirmas išeis iš namų jo pasitikti. Iftachas nugali amonitų kariuomenę, bet dėkodamas už šią pergalę turi paaukoti savo dukterį, kuri ...
item.title
Imperatorius Klaudijus (41–54 m.)
info
 • Tik prenumeratoje
Klaudijus yra ketvirtasis Romos imperatorius, valdęs 41–54 m. pr. Kr. Badas Pagal Apaštalų darbų 11:28, imperatoriaus Klaudijaus valdymo laikotarpiu buvo kilęs didelis badas. Tikriausiai tai susiję su 45 ar 46 metų badu, kurį istorikas Juozapas Flavijus mini savo knygoje „Žydų senovė“. Akvila ir ...
item.title
Izaijas
info
 • Tik prenumeratoje
Izaijas yra pranašas, gyvenęs Judėjoje 750-700 m. prieš Kristų. Viena iš Biblijos knygų Izaijo knyga pavadinta šio pranašo vardu.
item.title
Jaelė
info
 • Tik prenumeratoje
Jaelė suvaidina itin svarbų vaidmenį Izraelio pergalėje prieš kanaaniečius (Teisėjų 4-5). Ji nužudo kanaaniečių kariuomenės vadą Siserą, šiam pasislėpus jos palapinėje. Tai, kad Siserą nužudė moteris, kanaaniečiams šį pralaimėjimą daro itin skaudų. Jaelės vardas Jaelės vardas reiškia „kalnų ožys“. ...
item.title
Jafetas
info
 • Tik prenumeratoje
Jafetas yra antrasis Nojaus sūnus. Kartu su tėvu, broliais Chamu ir Semu jis išgyvena didžiojo tvano laikotarpį. Tvanui pasibaigus jis tampa daugybės palikuonių tėvu – Viduržemio jūros pakrantės regione gyvenančių tautų pirmtaku. Jafeto vardas Jafeto vardas reiškia „platus“. Jis taip pat ženklina ...