Pagrindinės žinios apie Bibliją

item.title
Biblija – ištisa biblioteka
info
FOTO: knygų kioskas Atėnų oro uoste Žodis „Biblija“ yra kilęs iš graikų kalbos (biblia) ir reiškia „knygos“. Mat iš tiesų Biblija yra įvairių atskirų raštų arba knygų rinkinys. Ji – tarsi biblioteka, kurioje yra 77 knygos: 39 – Senajame Testamente, 27 – Naujajame Testamente ir 11 vėlyvųjų raštų ...
item.title
Biblijos kalba ir raštas
info
Senasis Testamentas buvo parašytas hebrajų kalba. Beveik iki I amžiaus pr. Kr. raštininkai vartojo tuo metu ypatingai vertinamus senovės finikiečių rašmenis. Šie ženklai, panašūs į egiptiečių hieroglifus, sukurti pagal pirmąjį simbolio garsą. Kai kuriose Biblijos vietose galima rasti ir aramėjų ...
item.title
Biblijos knygų suskirstymas (kanonas)
info
Toli gražu ne visi religiniai raštai, egzistavę Biblijos atsiradimo metu, buvo įtraukti į „šventųjų knygų“ rinkinį. Sprendžiant, kuriuos jų įtraukti, buvo svarbūs įvairūs kriterijai: pavyzdžiui, Esteros knyga buvo labai ginčytina, mat joje beveik nekalbama apie Dievą. Į Naująjį Testamentą taip pat ...
item.title
Kaip atsirado Biblija?
info
Biblija yra tūkstantmetės sakytinės tradicijos vaisius. Dar prieš atsirandant raštijai, ištisos kartos viena kitai žodžiu perduodavo svarbiausią patirtį, susijusią su Dievu ir pasauliu. Ilgainiui senieji šaltiniai įgijo nekintamą formą. Jie buvo kaupiami ir beveik nekeičiami. Formuojantis Izraeliui ...
item.title
Keturios Evangelijos – viena Žinia
info
ILIUSTRACIJA: Vilniaus arkikatedros įėjimą puošia keturių evangelistų skulptūros su jiems tradiciškai priskiriamais simboliais: žmogus (Matas), liūtas (Morkus), jautis (Lukas) ir erelis (Jonas) Palyginus keturias Evangelijas, matyti, kad pirmosiose trijose daug vietų beveik pažodžiui sutampa ir ...
item.title
Knygų knyga
info
FOTO: Jeruzalę puošianti malda Tėve mūsų skirtingomis kalbomis Biblija yra ypatinga knyga. Jos puslapiuose skaitome tekstus, užrašytus dar prieš 2000 ar 3000 metų. Šių istorijų, giesmių ir maldų šaknys siekia dar tolesnę praeitį. Tačiau Biblija nesensta. Ji iki šiol yra visų laikų „bestseleris“, ...
item.title
Sparnuoti bibliniai posakiai
info
Biblija padarė poveikį ne tik mūsų tikėjimui. Daugelis vaizdinių ir citatų į šnekamąją kalbą įėjo kaip vaizdingi posakiai: Jūs tikriausiai ieškote atpirkimo ožio! Kunigų knygoje pasakojama, kaip Izraelis minėjo didžiąją Atpirkimo dieną: už per visus metus susikaupusią tautos kaltę paskiriami du ...
item.title
Viena Biblija – du Testamentai
info
Bibliją sudaro dvi didelės pagrindinės dalys, tradiciškai vadinamos Senuoju ir Naujuoju Testamentais. Žodis „testamentas“ reiškia užbaigtumą, pastovumą, prievolę... Kitaip nei dabartinėje teisėje, kur žmogaus naujesnis testamentas panaikina senesnįjį, Naujasis Testamentas nei panaikino, nei pakeitė ...