Biblijos vertimai

Erazmo Roterdamiečio Naujojo Testamento leidimas
info
  • Tik prenumeratoje
Norėdamas išversti Naująjį Testamentą, Liuteris pasinaudojo graikiškuoju tekstiniu šaltiniu, kurį parengė Erazmas Roterdamietis. Atgal prie šaltinių Galima sakyti, kad Liuterio vertimui dirvą parengė humanistai. Jie grįžo prie šaltinių – biblinių šaltinių: hebrajiškojo Senojo Testamento ir ...
Liuterio vertimas
info
  • Tik prenumeratoje
Vokietijos teologo ir Bažnyčios reformatoriaus Martyno Liuterio atliktas darbas turėjo didžiulės įtakos Biblijos vertimų raidai. Vertimas iš tekstinio šaltinio Iki Liuterio visi Biblijos vertimai buvo pagrįsti Jeronimo, Vulgatos, lotyniškuoju vertimu. Vulgata buvo „krikščionybės Biblija Vakaruose“. ...
Pešita
info
  • Tik prenumeratoje
Pešita („paprasta versija“) – Biblijos vertimas į sirų kalbą. Į jį įtrauktos ir Senojo Testamento knygos (išverstos iš hebrajų kalbos), ir Naujojo Testamento knygos (išverstos iš graikų kalbos). Siriškasis Biblijos vertimas paprastai lieka artimas hebrajų ir graikų kilmės tekstams. Pešita atsirado ...
Senieji Biblijos vertimai
info
  • Tik prenumeratoje
Biblijos vertimai nėra vien mūsų laikų reiškinys. Biblijos knygos taip pat buvo verčiamos ir senovėje. Seniausi vertimai Mūsų eros pradžioje jau buvo žinomi daugelio Senojo Testamento knygų vertimai į graikų kalbą (Septuaginta; Teodosijaus vertimas) ir aramėjų kalbą (Targumai). Vėlesni vertimai ...
Septuaginta
info
  • Tik prenumeratoje
Septuaginta – Senojo Testamento vertimas į graikų kalbą. „Septuaginta“ pažodžiui reiškia „septyniasdešimt“. Tai seniausias Senojo Testamento vertimas. Skirtingi vertėjai  Septuaginta yra daugelio skirtingų vertėjų darbo rezultatas, pareikalavęs kelių šimtmečių. Vieni vertėjai dirbo Izraelyje ...
Targumas
info
  • Tik prenumeratoje
Targumas (daugiskaita – Targumai) – hebrajų Biblijos (Senojo Testamento) vertimai į aramėjų kalbą. Senieji vertimai į aramėjų kalbą Seniausi Targumai siekia II a. Jie buvo skirti aramėjiškai kalbantiems žydams Izraelyje ir Mesopotamijoje. Kai kurie gerai žinomi pavyzdžiai: Onkelo Targumas: penkių ...
Teodosijus, Akvila ir Simakas
info
  • Tik prenumeratoje
Po Septuagintos sekė įvairūs kiti Senojo Testamento knygų vertimai į graikų kalbą. Šiais naujais vertimais buvo bandoma graikiškąjį tekstą priartinti prie hebrajiškojo. Teodosijus Pavyzdžiui, buvo toks Teodosijaus vertimas, kuris, kaip manoma šiais laikais, siekia mūsų epochos pačią pradžią. Šis ...
Vetus Latina
info
  • Tik prenumeratoje
Seniausi Naujojo Testamento knygų vertimai į lotynų kalbą vadinami Vetus Latina. Nors jie senesni už Vulgatą, IV a. Jeronimo atliktą vertimą, vis tik Vulgata ilgainiui tapo kur kas svarbesnė.
Vulgata
info
  • Tik prenumeratoje
IV a. Bažnyčios Tėvas Jeronimas visą Biblijos tekstą išvertė į lotynų kalbą. Senojo Testamento knygas Jeronimas vertė iš hebrajų kalbos, o Naujojo Testamento knygas – iš graikų kalbos. Jis taip pat išvertė nemažai knygų (iš graikų kalbos), kurios vėliau tapo žinomos kaip deuterokanoninės. Vulgata ...