info
  • Tik prenumeratoje

Danieliaus knygos papildymai

Danieliaus knyga Septuagintoje yra ilgesnė nei hebrajų bei aramėjų kalbomis užrašytame tekste. Yra žinoma, kad vėliau šią knygą papildė trys tekstai.

Abed Nego malda

Trečiame skyriuje, po Danieliaus 3:23, įsiterpia ilgas tekstas – Abed Nego malda.
Abed Negas su dviem draugais buvo įmestas į degančią ...

Kviečiame prisijungti!

Nemokama paskyra leis jums:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • sinoptinių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams