Biblijos knygos

2 Karalių
info
 • Tik prenumeratoje
1 ir 2 Karalių knygos sudaro ištisinį pasakojimą, kuris yra 1 ir 2 Samuelio knygų tęsinys. Biblijoje šis pasakojimas buvo sudėtas į dvi knygas, veikiausiai dėl didelės pasakojimo apimties. Šiose knygose skaitome pasakojimus apie karalius, valdžiusius po karaliaus Dovydo. Knygos pavadinimas Knygos ...
Ezechielio knyga: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
Ezekielio knygoje galima išskirti penkias dalis: Ezekiel 1-5 vizija, kurioje pasakojama, kaip Ezekielis buvo pašauktas tapti pranašu. Ezekiel 6-24 išraiškingai pateiktos pranašystės apie Judo ir Izraelio kaltę ir žlugimą. Ezekiel 25-32 pranašystės, nukreiptos prieš Judo ir Izraelio priešus. Ezekiel ...
Ezros knyga: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
Tremtiniai, vadovaujami Ezros, grįžta iš Babilonijos. Jie dar kartą bando atstatyti Jeruzalę, kad vėl galėtų tarnauti Dievui Jo šventykloje. Knygos sandara Ezros knygoje galima išskirti dvi dalis: Pirmoji knygos dalis (Ezra 1-6) skirta judėjų tremtiniams, kurie po karaliaus Kyro dekreto 538 m. pr. ...
Giesmių giesmė: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Kokiu laikotarpiu buvo sukurta „Giesmių giesmė“, atsakyti sunku. Tikriausiai ji buvo parašyta ne kaip vientisa poema, o pirmiausiai buvo parašyti mažesni poetiniai vienetai. Vėliau šie poetiniai vienetai buvo surinkti į vieną knygą. Tradicinis datavimas Tradiciškai šios knygos autorystė priskiriama ...
Izaijo knyga
info
 • Tik prenumeratoje
Izaijo vardu pavadinta Biblijos knyga yra pranašiškų tekstų rinkinys. Šios pranašystės} apima mažiausiai trijų šimtų metų Izraelio ir Judo istorijos laikotarpį. Knygos pavadinimas Izaijo knyga pavadinta pranašo {{topic, Amoso sūnaus vardu. Pranašas Izaijas gyveno Jeruzalėje 750 –700 m. pr. Kr. ...
Išminties psalmės
info
 • Tik prenumeratoje
Yra specialių išminties tekstų, tokių kaip Jobo knyga, Patarlių knyga ir Mokytojo knyga. Kai kurios Psalmės taip pat laikomos biblinės išminties literatūra. Turinys Išminties psalmėse rašytojai svarsto gero gyvenimo kelią. Tema – gyvenimo išmintis. Išminties psalmė ragina klausytoją ar skaitytoją ...
Jobo knyga: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Sunku nustatyti, kada ir kas parašė Jobo knygą. Remiantis temine medžiaga ir naudojamos kalbos ypatybėmis, manoma, kad Jobo knyga įgijo dabartinę formą laikotarpiu nuo penktojo iki antrojo amžiaus prieš Kristų.
Jozuės knyga
info
 • Tik prenumeratoje
Jozuės knygoje aprašytas Kanaano žemės užkariavimas ir žemės padalijimas tarp Izraelio genčių. Ši knyga taip pat žmones ragina gyventi ištikimai laikantis Mozės} paliktų įstatymų}. Knygos pavadinimas Jozuės knyga pavadinta pagal pagrindinio veikėjo {{topic vardą, kuris yra Mozės įpėdinis. Turinys ...
Pakartoto įstatymo knyga: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Remiantis šiuolaikiniu požiūriu, Pakartoto įstatymo knyga įgijo dabartinę formą Babilonijos tremties metu. Tradicinis datavimas Nuo Ezros ir Nehemijo laikų (apie 450 m. pr. Kr.) Penkiaknygės knygos, į kurias įeina ir Pakartoto įstatymo knyga, buvo priskirtos Biblijos veikėjui Mozei. Šiuolaikinis ...
Pradžios knyga: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
Pradžios knygoje yra dvi atskiros dalys:  pirmykštė pasaulio istorija, kuri pateikiama Genesis 1-11; ankstyvoji izraelitų istorija Genesis 12-50. Pirmykštė istorija Genesis 1-11 vaizduojama pirmykštė pasaulio istorija: Pirmuosiuose skyriuose yra pasakojama apie dangaus ir žemės sukūrimą, apie Adomą ...
Psalmės: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Daugeliu atvejų sunku nustatyti tikslią psalmių parašymo datą. Manoma, kad dabartinį pavidalą Psalmių knyga įgijo tik nuo 200 iki 150 m. pr. Kr. Datavimo būdai Seniausios psalmės, ko gero, buvo parašytos nuo 1000 iki 586 m. pr. Kr. ir buvo skirtos giedoti Saliamono šventykloje, bet daugelis jų ...
1 Karalių
info
 • Tik prenumeratoje
1 ir 2 Karalių knygos sudaro ištisinį pasakojimą, kuris yra 1 ir 2 Samuelio knygų tęsinys. Biblijoje šis pasakojimas buvo sudėtas į dvi knygas, veikiausiai dėl didelės pasakojimo apimties. Šiose knygose skaitome pasakojimus apie karalius, valdžiusius po karaliaus Dovydo. Knygos pavadinimas Knygos ...
1 Karalių: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
1 ir 2 Karalių knygos yra didelio istorinio darbo, apimančio Jozuės, Teisėjų, 1 Samuelio ir 2 Samuelio knygas, dalis. Čia kalbama apie Izraelio ir Judo istoriją iki maždaug 560 m. pr. Kr. Dabartinė knyga turbūt datuojama 550–500 m. pr. Kr. Knygoje aprašomi įvykiai, įvykę nuo dešimtojo amžiaus prieš ...
1 Karalių: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
1 Karalių knygoje yra pateikiami pasakojimai apie įvairius Izraelio ir Judo karalius. Struktūra Knygą galima suskirstyti į tris dalis: 1 Kings 1-2: 12 aprašoma karaliaus Dovydo gyvenimo pabaiga. Tai užbaigia 2 Samuelyje pradėtus pasakojimus; 1 Kings 2: 13–11 aprašomas Saliamono karaliavimas. ...
1 Samuelio
info
 • Tik prenumeratoje
Samuelio pirmoje knygoje skaitome apie pranašą Samuelį, apie karalių Saulių, kuris yra pirmasis Izraelio karalius, ir apie karaliaus Dovydo iškilimą. Samuelio pirma ir antra knygos sudaro ištisinį pasakojimą. Biblijoje šis pasakojimas išsidėsto dar dviejose knygose ir tęsiasi Karalių pirmoje ir ...
1 Samuelio: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
1 Samuelis yra didelio istorinio aprašomojo darbo, apimančio Jozuės, Teisėjų, 1 Karalių ir 2 Karalių knygas, dalis. Čia kalbama apie Izraelio ir Judo istoriją iki maždaug 560 m. pr. Kr. Dabartinė knyga turbūt datuojama 550–500 m. pr. Kr. Tradicinis datavimas Remiantis tradicine žydų mintimi, abi ...
1 Samuelio: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
1 Samuelyje kalbama apie pereinamąjį laikotarpį nuo teisėjų iki karalių. Mąstydami apie 1 Samuelio teksto išdėstymą prie šios knygos turime įtraukti ir 2 Samuelio 1 skyrių. Tad nuo 1 Samuelio 1 iki 2 Samuelio 1 galima išskirti tris dalis: Samuelio gyvenimas; Sauliaus gyvenimas; Dovydo valdymo ...
2 Karalių: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
1 ir 2 Karalių knygos yra didelio istorinio darbo, apimančio Jozuės, Teisėjų, 1 Samuelio ir 2 Samuelio knygas, dalis. Čia kalbama apie Izraelio ir Judo istoriją iki maždaug 560 m. pr. Kr. Dabartinė knyga datuojama turbūt 550–500 m. pr. Kr. Knygoje aprašomi įvykiai, įvykę nuo dešimtojo amžiaus prieš ...
2 Karalių: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
2 Karalių knyga yra istorinių pasakojimų apie Izraelio ir Judo karalystes tęsinys. Jį iš esmės galima suskirstyti į dvi dalis: Izraelio ir Judo istorija iki Samarijos žlugimo; Judo istorija. Padalyta karalystė Pirmoje šios knygos dalyje 2 Kings 1-17 pasakojama abiejų karalysčių istorija. Ji ...
2 Korintiečiams: keli laiškai?
info
 • Tik prenumeratoje
Visuotinai sutariama, kad Antrą laišką korintiečiams tikrai parašė Paulius. Tačiau ekspertai nesutaria, ar šis tekstas nuo pat pradžių buvo viename laiške. Gali būti ir taip, kad šį tekstą į vieną laišką apjungė vėlesnis redaktorius, panaudodaamas du, tris, keturis ar net penkis laiškus, kuriuos ...
2 Samuelio
info
 • Tik prenumeratoje
2 Samuelis prasideda iškart pasibaigus 1 Samueliui. Abi knygos sudaro ištisinį pasakojimą, tačiau Biblijoje ji visuomet pristatoma per dvi knygas. Pasakojimas tęsiasi dar 1 Karaliuose ir 2 Karaliuose. 2 Samuelio knygos pagrindinė tema yra Dovydo valdymas. Knygos pavadinimas Knygos pavadinimas 2 ...
2 Samuelio: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
1 ir 2 Samuelis yra didelio istorinio aprašomojo darbo, apimančio Jozuės, Teisėjų, 1 Karalių ir 2 Karalių knygas, dalis. Čia kalbama apie Izraelio ir Judo istoriją iki maždaug 560 m. pr. Kr. Dabartinė knyga turbūt datuojama 550–500 m. pr. Kr. Tradicinis datavimas Remiantis tradicine žydų mintimi, ...
2 Samuelio: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
2 Samuelio 1 skyrius yra 1 Samuelio knygos pasakojimo pabaiga ir apibendrinimas. Tuo tarpu toliau skaitant nuo 2 Samuelio 2 skyriaus, šią knygą galima skirti į tris dalis. Dovydo karaliavimas Pirmoje (2 Samuel 2-8) dalyje aprašoma, kaip užtikrintai Dovydas įtvirtina savo karaliavimą Jude ir ...
Abdijo knyga
info
 • Tik prenumeratoje
Abdijo knyga yra ketvirtoji Dvylikos pranašų raštų kolekcijos knyga. Knygos pavadinimas Abdijo knyga pavadinta pranašo, minimo Abdijo 1:1 įžangoje, vardu. Daugiau apie pranašą Abdiją nieko nežinoma. Pagrindinė tema ir turinys Pagrindinė Abdijo knygos tema – Edomo tautos, provokuojamai vadinamos ...
Abdijo knyga: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Tekste nerandama jokių istorinių užuominų, pagal kurias būtų galima nustatyti Abdijo veiklos laikotarpį. Pranašystės, kuriomis prasideda knyga, rodo, jog pranašas Abdijas savo mokymu buvo artimas pranašui Jeremijui. Abdijo 1:1-4 labai nuosekliai atkartoja Jeremijo 49:14-16 tekstą. Visuotinai ...
Abdijo knyga: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
Abdijo knyga yra trumpiausia Biblijos knyga, esanti Senajame Testamente. Ji susideda tik iš vieno skyriaus, kuris turi dvi dalis: Abdijo 1:1-14: pranašystė nukreipta prieš Edomą. Abdijo 1:15-21: Pažadas Izraelio atkūrimui.
Agėjo knyga
info
 • Tik prenumeratoje
Agėjo knyga yra dešimtoji Dvylikos pranašų raštų kolekcijos knyga. Knygos pavadinimas Ši knyga pavadinta pranašo vardu. Pagal įžanginį aprašymą (Agėjo 1:1), šis pranašas veikė Jeruzalėje 520 m. pr. Kr. Tuo metu iškilusi Persijos imperija perėmė valdžią iš babiloniečių, ir nemaža judėjų tremtinių ...
Agėjo knyga: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Agėjas pranašauja 520 m. pr. Kr. Dauguma mokslininkų mano, kad ši knyga, kokia yra dabar, buvo parašyta beveik tuo pačiu laikmečiu. Po keleto redakcinių štrichų ji turėjo būti baigta maždaug 518–516 m. pr. Kr. Tikslios laiko nuorodos Agėjo knygoje stebina aptinkamų datų tikslumas. Jo pranašystės ...
Agėjo knyga: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
Agėjo knyga yra antroji trumpiausių Senojo Testamento knygų, kurią sudaro tik 38 eilutės. Už šią knygą dar kiek trumpesnė pranašo Abdijo knyga. Išdėstymas Agėjo knygoje galima išskirti dvi dalis. Agėjo 1 priekaištaujama, kad šventykla dar neatstatyta, o paskui pranešama, kad atstatymo darbai ...
Amoso knyga
info
 • Tik prenumeratoje
Amoso knyga yra trečioji Dvylikos pranašų raštų rinkinio knyga. Knygos pavadinimas Amoso knyga pavadinta pranašo, kuris minimas Amoso 1:1, vardu. Šioje nuorodoje minimi du karaliai – Uzijas ir Jeroboamas – leidžia Amoso tarnystę datuoti VIII a. viduryje (760–750 m. pr. Kr.). Amosas buvo avių ir ...
Amoso knyga: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Amoso knyga yra viena seniausių pranašiškų knygų Biblijoje. Amoso laikmetis Knygos įžangoje minimi du karaliai: Uzijas ir Jeroboamas. Pagal tai galima spręsti, kad pranašas Amosas vykdė savo veiklą VIII a. pr. Kr. viduryje (760–750 m. pr. Kr.). Jeroboamas II karaliavo daugiau nei keturiasdešimt ...
Amoso knyga: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
Pranašo Amoso knygoje galima išskirti dvi dalis: Amoso 1-6 ir Amoso 7-9. Amoso 1–6 Pirmoje dalyje Dievas yra svarbiausias kalbėtojas. Jis pateikia ne vieną ištarmę Izraelį supančioms tautoms. Šios pranašystės prasideda nuo fiksuotos formulės: „Kadangi (...) nusikalto tris ir net keturis kartus, ...
Antras laiškas korintiečiams
info
 • Tik prenumeratoje
Antras laiškas korintiečiams tai vienas asmeniškiausių Pauliaus parašytų laiškų. Turinio santrauka Antrasis laiškas korintiečiams prasideda ganėtinai standartine įžanga, joje pristatomas siuntėjas, tie, kuriems jis siunčiamas, ir perduodami sveikinimai. Toliau tekste 2 Kor 1:15 - 2:13 aptariamos ...
Apaštalų darbai
info
 • Tik prenumeratoje
Apaštalų darbai ir Luko evangelija yra parašyti to paties autoriaus. Nėra žinoma, kas parašė šias knygas. Šios knygos greičiausiai buvo parašytos apie 80 m. po Kr. Tradicijos priskiriama autorystė Apaštalų darbų knygą Bažnyčios tradicija buvo priskiria Lukui, iš Antiochijos Sirijoje kilusiam ...
Apaštalų darbai
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Apaštalų darbai tai knyga apie krikščionių Bažnyčios pradžią ir raidą. Joje pasakojama kaip geroji Jėzaus naujiena pasklido po visą pasaulį. Apaštalų darbų knyga yra parašyta to paties autoriaus kaip ir Evangelija pagal Luką ir sudaro jos tęsinį. Turinys Svarbiausia Apaštalų darbų knygos tema yra ...
Apaštalų darbai: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
Apaštalų darbų knyga prasideda įžanga ir retrospektyvia apžvalga (Apd 1). Tęsinys rutuliojasi aplink du veikėjus: Petrą ir Paulių.  Turinio santrauka Pirmoje dalyje Petras yra pagrindinis veikėjas. Jis taip pat žengia pirmuosius žingsnius, skelbdamas Evangeliją pagonims (Apd 2–14). Nuo 13 skyriaus ...
Apaštalų darbai: tikslinė grupė
info
 • Tik prenumeratoje
Apaštalų darbus autorius greičiausiai rašė pirmiausia ne žydų kilmės krikščionims. Jis stengiasi paaiškinti žydiškus teksto elementus. Be to, jo veikale matome visiems duris atveriančius visuotinės krikščionybės aspektus.
Apokrifai
info
 • Tik prenumeratoje
Žodis „apokrifas“ kilęs iš graikiško žodžio „apokryfos“, reiškiančio „paslėptas“. Buvo manoma, kad dauguma Biblijos knygų yra skirtos visiems, tačiau kai kurių knygų turinys buvo „paslėptas“, skirtas tik išrinktiesiems. Šios knygos buvo vadinamos „apokrifais“. Buvo teigiama, jog apokrifuose esama ...
Atgailos psalmės
info
 • Tik prenumeratoje
Vienas iš labiausiai paplitusių psalmių žanrų yra atgailos psalmės – iš 150 psalmių 40 galėtų būti priskirta šiai kategorijai. Asmeniškos psalmės Atgailos psalmėje psalmininkas skundžiasi savo gyvenimu ir paaiškina, koks sunkus ir sudėtingas jam atrodo gyvenimas. Dažnai tai asmeniškos psalmės, ...
Biblija
info
 • Tik prenumeratoje
Žodis „Biblija“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „biblia“, reiškiančio „knygos“. Bibliją, kaip žinoma, sudaro įvairios knygos. Be to, terminas „biblia“ lotynų kalba netrukus įgijo „šventosios knygos“ reikšmę. Jis tapo pačiu knygos vardu – Biblija. Dviejų dalių Knyga Biblijos knygas rašė skirtingi ...
Biblija kaip biblioteka
info
 • Tik prenumeratoje
Biblija dažniausiai laikoma viena didele knyga, vienu vienetu. Viena vertus, tai teisinga, nes Biblija daugelį šimtmečių funkcionavo kaip vienetas. Kita vertus, svarbu suvokti, kad iš pradžių Biblija nebuvo tik viena knyga. Senasis ir Naujasis Testamentai Biblija padalinta į Senąjį Testamentą ir ...
Biblija kaip literatūros kūrinys
info
 • Tik prenumeratoje
Biblija yra ne tik tikėjimo knyga, bet ir literatūrinių tekstų rinkinys. Senasis Testamentas Senajame Testamente randame įvairių literatūrinių žanrų, pasakojamųjų (prozos) ir poetinių tekstų (poezijos). Jame taip pat yra įstatymų, giesmių, pranašysčių ir regėjimų. Vienoje ir toje pačioje Biblijoje ...
Biblija: pavadinimas
info
 • Tik prenumeratoje
Žodis „Biblija“ kilęs iš žodžio „biblia“. Iš pradžių tai buvo graikiškas žodis, žodžio „biblion“ – „knyga“ – daugiskaita, todėl „biblia“ reiškė „knygos“. Žodis „biblia“ graikų kalboje taip pat buvo vartojamas kai kurioms raštų kolekcijoms pavadinti. Dažnai „biblia“ būdavo derinamas su kitu žodžiu, ...
Biblijos studijos
info
 • Tik prenumeratoje
Mokslininkai Bibliją tyrinėjo ištisus šimtmečius. Tyrinėjant Bibliją visada buvo svarbiausi trys dalykai: nustatyti tikslų Biblijos tekstą; nagrinėti hebrajų ir graikų kalbų (kalbų, kuriomis parašyta Biblija) žodžių reikšmę; ir Biblijos aiškinimas. Šiuolaikinės Biblijos studijos XVIII–XIX a. ...
Danieliaus knyga
info
 • Tik prenumeratoje
Danieliaus knygos pasakojimai buvo sudėstyti Babilonijos tremties laikotarpiu, po to, kai 586 m. pr. Kr. karalius Nebukadnecaras sunaikino Jeruzalę. Knygos pavadinimas Danieliaus knyga pavadinta pagrindinio jo veikėjo, Danieliaus, vardu. Turinys Danieliaus knyga prasideda šešiais pasakojimais, ...
Danieliaus knyga: datavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Danieliaus knygoje pasakojami įvykiai įvyko Babilonijos tremties laikotarpiu. Tradicinis datavimas Tradiciškai knyga datuojama Babilonijos tremties laikotarpiu. Tuo metu aukštesnysis žydų visuomenės sluoksnis buvo ištremtas į Babiloniją jos karaliui Nebukadnecarui 586 m. pr. Kr. užgrobus ir ...
Danieliaus knyga: struktūra
info
 • Tik prenumeratoje
Danieliaus knygoje galima išskirti dvi pagrindines dalis. Pirma dalis susideda iš pasakojimų, o antroji – apokaliptinė, pilna regėjimų. Danieliaus 1–6 Danieliaus 1–6 skyriai pasakoja apie jaunuolį, vardu Danielius, ir kelis jo draugus. Tai buvo pamaldūs žydai, užimantys aukštas pareigas ...
Danieliaus knygos papildymai
info
 • Tik prenumeratoje
Danieliaus knyga Septuagintoje yra ilgesnė nei hebrajų bei aramėjų kalbomis užrašytame tekste. Yra žinoma, kad vėliau šią knygą papildė trys tekstai. Abed Nego malda Trečiame skyriuje, po Danieliaus 3:23, įsiterpia ilgas tekstas – Abed Nego malda. Abed Negas su dviem draugais buvo įmestas į ...
Deuterokanoninės knygos
info
 • Tik prenumeratoje
Kai kurios knygos, kurių nėra hebrajų Biblijoje, bet yra Septuagintoje, Romos katalikų tradicijoje vadinamos „deuterokanoninėmis knygomis“. Joms priskiriamos šios knygos: Tobito Juditos Esteros (graikiškas tekstas) 1 Makabiejų 2 Makabiejų Išminties Siracido Barucho (įskaitant Jeremijo laišką) ...
Deuteronomistinė istorija
info
 • Tik prenumeratoje
Pavadinimas „deuteronomistinė istorija“ Biblijos studijose taikomas Jozuės, Teisėjų, 1 ir 2 Samuelio bei {1 ir 2 Karalių knygoms. Tęstinis istorinis pasakojimas Šešios deuteronomistinės istorijos knygos susijusios su tęstiniu istoriniu pasakojimu, sudarančiu vieną pasakojimo vienetą. Tai Izraelio ...