Svarbiausios Biblijos temos

item.title
Apokaliptika ir pasipriešinimas
info
 • Tik prenumeratoje
Apokaliptiniai tekstai yra nedidelė atskira tekstų rūšis Biblijoje. Senajame Testamente jiems priskiriama Danieliaus knyga ir dalis apaštalų knygų, pavyzdžiui, Iz 24–27; 33, Ez 38–39, Jl 2–4, Zch 9–14, Naujajame Testamente (išskyrus „mažąją apokalipsę“ Mk 13) – tik Apreiškimas Jonui. Šie tekstai ...
item.title
Dešimt įsakymų ir Įstatymas
info
 • Tik prenumeratoje
Tiek judaizme, tiek krikščionybėje Dešimt Dievo įsakymų yra vienas pagrindinių Biblijos tekstų ir esminių tikėjimo dalykų. (Juos perėmė ir islamas. Korano 17 sunoje skelbiami keletas labai panašių pagrindinių įstatymų). Biblijoje Dešimt įsakymų siejami su Sandora, kurią Dievas su savo tauta sudaro ...
item.title
Jobas – liga ir išgydymas Biblijoje
info
Ištikus sunkiai ligai, dažnai kyla klausimas „kodėl“. „Kodėl man tenka taip kentėti?“ – „Kodėl Dievas tai leidžia?“ Biblijoje taip pat iškyla tokie skvarbūs klausimai, kuriais lengva suabejoti Dievo gerumu, juo labiau, kad bibliniais laikais ligos sukeldavo daug daugiau bejėgiškumo nei šiais ...
item.title
Jėzaus palyginimai
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Jėzus savo mokymą dažnai skelbia per palyginimus. Maždaug trečdalis biblinių Jėzaus žodžių pateikiami būtent tokia forma. Palyginimas siaurąja prasme perteikiamas pasakojimu. Juose per kasdienius dalykus – sėją ir pjūtį, duonos kepimą ar ieškomą prarastą pinigą – Jėzus atskleidžia su niekuo ...
item.title
Jėzaus Žinia apie Dievo Karalystę
info
 • prisijunkite ir matysite :)
ILIUSTRACIJA: Dangaus karalystė yra panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų... (Mt 13, 45-46) „Atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: ‚Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!‘“ Tai Jėzaus mokymo santrauka (Mk 1, 15). Sąvoka „Dievo karalystė“, apie kurią Jis kalba, tradiciniuose Biblijos vertimuose ...
item.title
Kaip Biblija žvelgia į žmogų?
info
Žmogus Biblijoje visada yra matomas santykyje su Dievu. Pr 2, 7 sakoma, kad Dievas žmogų sukūrė iš žemės. Tuo norima pasakyti, kad jis sukurtas ir norėtas Dievo, ir yra laikinas (plg. Ps 103, 14–16; Job 25, 6; 1 Pt 1, 24–25). Abiem aspektais jis nesiskiria nuo kitų kūrinių. Tačiau vienas dalykas ...
item.title
Kaip galima įsivaizduoti Dievą? – Biblijos atsakymas
info
 • Tik prenumeratoje
Visos aplink Izraelį gyvenančios tautos gaminosi savų dievų atvaizdus. Skulptūros ir piešiniai atspindėjo tai, kaip šiuos dievus įsivaizdavo jų dirbėjai. O štai Izraelio Dievas griežtai uždraudė gaminti Jo atvaizdus (Iš 20, 4). Apie tai, koks Jis yra, galime patirti iš Biblijos kalboje sutinkamų ...
item.title
Kas buvo Jėzus iš Nazareto?
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Žydų amatininkas Jėzus, gimęs apie 4 metus prieš krikščionišką laiko skaičiavimą Betliejaus kaimelyje, užaugo Galilėjos kaime Nazarete. Jo tėvai buvo žydai – amatininkas Juozapas ir žmona Marija. Tikėtina, kad Jėzus pirmiausia buvo Jono Krikštytojo, pranašavusio Judėjos dykumoje, prie šiaurinio ...
item.title
Kvietimas sekti paskui Jį
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Savo veiklos metu Jėzus kaskart pašaukdavo žmones sekti paskui Jį. Pasakymas „sekti“ yra kilęs iš labai konkrečios mokymosi ir gyvenimo bendruomenės, jungusios žydų rabiną su jo mokiniais. Studijų metais mokiniai gyveno pas savo mokytoją, paskui kurį jie pagarbiu atstumu sekdavo visur, kur jis ...
item.title
Laukiant Gelbėtojo
info
 • prisijunkite ir matysite :)
Priespaudos ir svetimvaldystės laikais judaizme imta ilgėtis naujo karaliaus, išlaisvinančio tautą ir atnešančio taiką visiems laikams. Pranašai skelbė žinią, kad Dievas atsiųs savo tautai tokį teisingą taikos karalių (Zch 9, 9–10; Iz 9, 1–6). Šio gelbėtojo įvaizdį lėmė skirtingi lūkesčiai. Vienas ...
item.title
Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę…
info
 • Tik prenumeratoje
Žvelgdami į Visatą su milijardais galaktikų, o tarp jų – į mūsų nuostabią Žemę, net skeptiškiausi mokslininkai ima abejoti atsitiktinumu. 600 m. pr. Kr. Babilono tremtyje žydai giedojo didingą giesmę apie tai, kaip Dievas per savaitę sukūrė pasaulį. Pasakojimo tikslas nebuvo išdėstyti gamtos mokslų ...
item.title
Sandora
info
 • Tik prenumeratoje
Daugelyje Senojo Testamento vietų yra sakoma, kad Dievas sudaro Sandorą su žmonėmis. Tačiau Sandora nereiškia, kad sudaroma sutartis tarp lygiaverčių partnerių. Hebrajų kalboje šis žodis reiškia „įsipareigojimą, nuostatą“. Iniciatyvą pirmasis visada rodo Dievas: Jis pažada išganymą ir palaiminimą, ...
item.title
Ypatingą Jėzaus svarbą atskleidžiantys vardai
info
 • Tik prenumeratoje
Kaip „Kristus“ yra ne tik Jėzaus prievardis, bet ir garbės titulas, išreiškiantis ypatingą Jo reikšmę ir garbę , taip yra ir daug kitų garbės titulų, kurių kiekvienas pabrėžia atskirą jo išganomojo veikimo ypatybę. Žmogaus sūnus. Kai Naujajame Testamente kalbama apie Jėzų kaip Žmogaus Sūnų (ši ...
item.title
Ženklai ir stebuklai
info
 • Tik prenumeratoje
Stebuklai – tai įvykiai, kuriuose žmonės matė tiesioginį Dievo veikimą. Senajame Testamente gausu pasakojimų apie Jo stebuklingą įsikišimą dėl tautos ar žmogaus. Visi šie pasakojimai išreiškia pilną nuostabos dėkingumą už tokio išganomojo veikimo patirtį. Daugelis Jėzaus stebuklingų darbų, apie ...
item.title
„Viešpaties diena“
info
 • Tik prenumeratoje
FOTO: Didžiąją Susitaikymo dieną (Jom Kipurą) pučiamas šofaras – avino ragas.  „Viešpaties diena“ yra ta diena, kurią pasirinko pats Dievas, kad įsikištų į žemišką vyksmą ir įvykdytų savo valią. Senojo Izraelio žmonės tai siejo su viltimi, kad Dievo tauta sulauks tos dienos, kai Dievas ją ...