info
  • Tik prenumeratoje

Denaras (moneta)

Denaras, arba denarijus – senovės romėnų piniginis vienetas, daugmaž vienos dienos darbo užmokestis gerai apmokamam darbininkui. Denaro vertė prilygo vienos drachmos vertei.

Įprasta valiuta

Per romėnų okupaciją Izraelyje (nuo 63 m. pr. Kr.) denaras tapo įprasta Augusto ir jo įpėdinių imperijos valiuta; joje buvo iškaltas ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams