Visuomenė ir valdymas

Išprievartavimas
info
 • Tik prenumeratoje
Išprievartavimas Senajame Testamente vertinamas kaip sunkus nusikaltimas. Sprendžiant išžaginimo bylas buvo atsižvelgta į du pagrindinius klausimus: Ar moteris buvo susituokusi ar nesusituokusi? Ar ji galėjo pasikviesti pagalbą? Jei moteris nebuvo susituokusi Jei vyras išprievartavo nesusituokusią ...
Pirmasis trėmimas į Babiloną
info
 • Tik prenumeratoje
Judo gyventojai pirmą kartą buvo ištremti į Babiloniją septintajame amžiuje prieš Kristų. Karalius Nebukadnecaras Babiloniečiai valdė Šiaurinę Judo karalystę nuo septintojo amžiaus prieš Kristų  Valdant karaliui Jehoiakimui (608–598 m. pr. Kr.), ir vėliau jo sūnui Jehoiachinui (598–597 m. pr. Kr.), ...
Svoris
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijoje yra įvairių būdų nurodyti svorį. Didžiausias Biblijos laikų svorio matas buvo talentas. Šis vienetas pirmiausia randamas Senojo Testamento tekstuose. Talentas, kaip svorio matas, turi būti atskirtas nuo talento, kaip piniginio vieneto (žr. talentas). Dažniausi svorio vienetai Pavadinimas ...
Tūrio matai
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijoje minimi įvairūs tūrio matai. Dažniausi yra šie: Tūrio matas Kiekis homeras ± 400-450 litrų koras ± 400-450 litrų efa ± 40-45 litrai batas ± 40-45 litrai metretas ± 40 litrų seja ± 13-15 litrų hinas ± 6.5-7.5 litrų omeras ± 4-4.5 litrų kabas  ± 2.5 litrų logas ± 0.5 litro  
Šabas Naujajame Testamente
info
 • Tik prenumeratoje
Šabas minimas Evangelijose, Apaštalų darbuose ir Pauliaus laiškuose. Evangelijose Jėzus diskutuoja su religiniais lyderiais apie Šabą. Diskutuojama apie tai, kas yra leidžiama ir kas draudžiama Šabo dieną. Be to, panašu, kad tarp žydų ir nežydų Jėzaus sekėjų taip pat kilo konfliktų dėl Šabo įsakymo ...
Žmogžudystė
info
Žmogžudystė laikyta sunkiu nusikaltimu tiek pagal Senojo, tiek pagal Naujojo Testamento įstatymus. Vienas iš Dešimties įsakymų tiesiogiai kalba apie žmogžudystę. Žmogžudystė ir netyčinis nužudymas Senojo Testamento įstatyme daroma skirtis tarp žmogžudystės ir netyčinio nužudymo: žmogžudystė yra ...
Abas (mėnuo)
info
 • Tik prenumeratoje
Abas – penktasis babiloniečių kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž liepą-rugpjūtį.
Abibas (mėnuo)
info
 • Tik prenumeratoje
Abibas – pirmasis senovės Izraelio kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž kovą-balandį.
Abėcėlė arba alfabetas
info
 • Tik prenumeratoje
Apie 1500 m. pr. Kr. senovės Artimųjų Rytų tautos pradėjo naudoti naują rašymo sistemą – abėcėlę arba alfabetą. Manoma, kad tokį rašymo būdą sukūrė finikiečiai. Abėcėlę sudarė 22 raidės, kiekviena iš jų nurodė konkretų priebalsį. Balsiai nebuvo rašomi. Šis rašymo būdas vadinamas „abėcėle“ arba ...
Adaras (mėnuo)
info
 • Tik prenumeratoje
Adaras – dvyliktasis babiloniečių kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž vasarį-kovą.
item.title
Agripa
info
 • Tik prenumeratoje
Karalius Agripa II yra Erodo Agripos I sūnus ir Erodo Didžiojo provaikaitis. Jis karaliavo nuo 48 m. po Kr. iki maždaug 93 m. po Kr. Karalius Agripa II Agripa II karaliaus titulą paveldi iš savo tėvo Erodo Agripos I. Romėnai taip pat suteikia jam teisę skirti vyriausiąjį kunigą. Nuo 48 m. iki 52 m. ...
Akadų kalba
info
 • Tik prenumeratoje
Akadų kalba – Rytų semitų kalbų grupės kalba, kuria buvo kalbama senovės Mesopotamijoje. Akadų kalbos variantai, vartoti Asirijoje ir Babilonijoje, buvo vadinami asirų kalba ir babiloniečių kalba. Rašytinei kalbai babiloniečiai ir asirai naudojo iš šumerų kalbos perimtą dantiraštį. Dėl to ...
item.title
Antiochas IV
info
 • Tik prenumeratoje
Antiochas IV Epifanas buvo Sirijos karalius, valdęs II a. pr. Kr. Judėja taip pat pateko į jo valdžios įtaką. Jis išplėšė Jeruzalės šventyklą. Danieliaus 7 Pagal Danieliaus 7 skyriuje aprašytą regėjimą, visuotinė blogio tvarka pasaulyje pasiekia kulminaciją valdant išskirtinai blogam karaliui. Apie ...
item.title
Archelajas
info
 • Tik prenumeratoje
Archelajas yra vienas iš Erodo Didžiojo sūnų. Mirus tėvui jam pavedama valdyti Judėją, Samariją ir Idumėją. Archelajas valdo šias teritorijas nuo 4 m. pr. Kr. iki 6 m. Nušalintas ir ištremtas Archelajas buvo ypač nepopuliarus valdovas, nes valdė geležiniu kumščiu. Įtakingų žydų ir samariečių ...
item.title
Augustas
info
 • Tik prenumeratoje
Augustas – pirmasis Romos imperijos valdovas. Tikrasis jo vardas Gajus Oktavijus, tačiau tapęs imperatoriumi jis gavo Augusto („išaukštintojo“) vardą. Romos imperiją jis valdė nuo 27 m. pr. Kr. iki 14 m. Augustas Naujajame Testamente Augustas minimas ir Biblijoje. Pagal Luko 2:1, jis išleidžia ...
Babilonijos tremtis
info
 • Tik prenumeratoje
Pirmą kartą Judo gyventojai buvo paimti į nelaisvę (žr. pirmąjį trėmimą į Babiloną) iš karto po to sekė antrasis trėmimas. Dar kartą dalis Judo gyventojų buvo babiloniečių išgabenti. Karalius Zedekijas Po Johoiakimo sukilimo Nebukadnecaras paskyrė naują Judo karalių Zedekiją. Maišto prieš Babiloną ...
Baudos
info
 • Tik prenumeratoje
Padarius nusikaltimą viena iš bausmių galėjo būti bauda arba kompensacija. Bauda turėjo būti sumokama nukentėjusiajam (ar jo šeimos nariui). Baudos mokėjimas Yra įvairių priežasčių, dėl kurių Senajame Testamente žmonės turėjo mokėti baudas. To reikėjo, pavyzdžiui: jei besimušantys vyrai užgautų ...
Bausmė
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijos laikais bausmė buvo laikoma priemone tinkamai tvarkai visuomenėje atkurti. Tai, pagal biblinę mąstyseną, galėjo būti pasiekta įvairiais būdais, pavyzdžiui, skiriant: baudas; fizines bausmes; mirties bausmę; laisvės atėmimo bausmę.
Bulas (mėnuo)
info
 • Tik prenumeratoje
Bulas – aštuntasis babiloniečių kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž spalį-lapkritį.
Chasidai
info
 • Tik prenumeratoje
Chasidai – pamaldžių žydų grupė, pirmą kartą pasirodžiusi II a. pr. Kr. Tačiau jų kilmė lieka neaiški. Pagal 1 Makabiejų 2:42, chasidai buvo drąsūs žmonės, nes liko ištikimi Mozės įstatymui, kad ir kiek tai kainavo. Jie energingai priešinosi graikų kultūros įtakai žydų gyvenime. Chasidai yra ...
Dantiraštis
info
 • Tik prenumeratoje
Dantiraštis, seniau dar vadintas kyliaraščiu arba pleištaraščiu, tokį pavadinimą įgijo dėl ženklų (pažodžiui „pleišto formos“), sudarančių įvairius rašto ženklus (grafemas), formos. Jis buvo rašomas iš kairės į dešinę ir ant molinių lentelių. Raštininkai Dantiraščiu rašyti buvo labai sunku. Norint ...
Darikas (moneta)
info
 • Tik prenumeratoje
Maždaug 520 m. pr. Kr. persų karalius Darijus I (522-486 m. pr. Kr.) išleido dariko monetą. Darikas svėrė 8,4 gramo ir buvo pagamintas iš gryno aukso. Piniginė jo vertė buvo lygi 20 sidabro šekelių.
Denaras (moneta)
info
 • Tik prenumeratoje
Denaras, arba denarijus – senovės romėnų piniginis vienetas, daugmaž vienos dienos darbo užmokestis gerai apmokamam darbininkui. Denaro vertė prilygo vienos drachmos vertei. Įprasta valiuta Per romėnų okupaciją Izraelyje (nuo 63 m. pr. Kr.) denaras tapo įprasta Augusto ir jo įpėdinių imperijos ...
Dešimtinė
info
 • Tik prenumeratoje
Kaip auką Dievui izraelitai turėjo atiduoti dešimtadalį savo derliaus ar kaimenės produkcijos. Jokūbas pirmasis pažadėjo Dievui atseikėti dešimtadalį nuo visko, ką iš jo gauna (Pradžios 28:22). Kam dešimtinės buvo panaudojamos? Dešimtines surinkdavo levitai. Viešpačiui jie turėdavo paaukoti ...
Dievo karalystė
info
 • Tik prenumeratoje
Senovės Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Senąjį Testamentą, Dievas, kaip ir kiti dievai, dažnai buvo suvokiamas kaip karalius}. Dievas kaip Karalius Biblijoje Senajame Testamente Dievo karalystė atsispindi žmonių varduose: Malkišūva („{{topic yra karalius“) arba Ahimelechas („Dangaus karalius yra ...
Elulas (mėnuo)
info
 • Tik prenumeratoje
Elulas – šeštasis babiloniečių kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž rugpjūtį-rugsėjį.
item.title
Erodas Agripa I
info
 • Tik prenumeratoje
Erodas Agripa I – Erodo Didžiojo anūkas. Dėl gerų santykių su Romos imperatoriais 37-44 m. jam perduodama viso regiono, kurį valdė jo senelis, kontrolė. Apaštalų darbų knygoje minimas Erodas Agripa susijęs su pirmųjų krikščionių persekiojimu. Galios išplėtimas Erodas Agripa auga Romoje, kur tampa ...
item.title
Erodas Antipas
info
 • Tik prenumeratoje
Erodas Antipas – Erodo Didžiojo sūnus. Po tėvo mirties, nuo 4 m. pr. Kr. iki 39 m., jam pavedama valdyti Galilėjos ir Perėjos sritis. Erodas Antipas nukirsdino Jonui Krikštytojui galvą. Pagal Luko Evangeliją, jis taip pat dalyvauja nuteisiant Jėzų mirti. Galilėjos ir Perėjos tetrarchas Po Erodo ...
item.title
Erodas Didysis
info
 • Tik prenumeratoje
Erodas Didysis buvo Romos imperijai priklausiusios Judėjos provincijos karalius, valdęs 37–4 m. pr. Kr. Tai buvo sumanus, didelius statybos projektus vykdęs valdytojas. Tačiau jis taip pat buvo žiaurus ir kerštingas. Pasak Mato 2:1-22, Erodas nužudė visus Betliejuje gimusius naujagimius berniukus, ...
Esenai
info
 • Tik prenumeratoje
Esenai, kaip tokie, Biblijoje nepasirodo, tačiau Biblijos skaitytojams jie svarbūs dėl daugelio priežasčių. Jėzaus ir Pauliaus laikais esenai turėjo didelę įtaką. Jie: pateikia kur kas išsamesnį to meto judaizmo vaizdą; padeda geriau suprasti Naujojo Testamento pasaulį. Pasaulio vizija Esenai ...
Esenai ir Kumranas
info
 • Tik prenumeratoje
Ypač daug apie esenus rašė žydų istorikai Juozapas Flavijus ir Filonas Aleksandrietis. O romėnų gamtininkas, filosofas, rašytojas ir istorikas Gajus Plinijus Vyresnysis rašė, kad esenai gyvena į šiaurę nuo Engedžio, Negyvosios jūros pakrantėse. Būtent šioje vietoje apie 1947 m. buvo rastas senovės ...
Esenai ir Naujasis Testamentas
info
 • Tik prenumeratoje
Kai kurios sąvokos Naujajame Testamente vaidina svarbų vaidmenį esenų literatūroje. Tačiau tokie tvirtinimai nereiškia, kad pirmieji krikščionys buvo esenai. Ir Jėzaus pirmtakas Jonas Krikštytojas, skelbęs Jordano apylinkėse, greičiausiai nebuvo esenų grupės narys. Bet Jono ir Jėzaus mokymas tikrai ...
Etanimas (mėnuo)
info
 • Tik prenumeratoje
Etanimas – septintasis senovės Izraelio kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž rugsėjį-spalį.
Eunuchas
info
 • Tik prenumeratoje
Eunuchas – karaliaus dvaro tarnas senovės Artimuosiuose Rytuose. Paprastai jam būdavo pašalinamos sėklidės. Eunuchų darbas Eunuchai paprastai prižiūrėdavo haremą. Kai kuriuose regionuose eunuchai taip pat galėjo užimti aukštus valdžios postus: tapti aukštu pareigūnu ar kariuomenės vadu. Eunuchai ir ...
Fariziejai
info
 • Tik prenumeratoje
Jėzaus laikais fariziejai buvo svarbūs žydų tautos religiniai vadovai. Kas buvo fariziejai? Fariziejai ne tik laikėsi Senojo Testamento įsakymų, bet taip pat paisė ir žodinės Toros – žodinio įstatymų, teisės ir tradicijų interpretavimo. Jie norėjo gyventi švarų gyvenimą, būti laisvi nuo ...
Fariziejai ir Naujasis Testamentas
info
 • Tik prenumeratoje
Fariziejai Naujajame Testamente minimi daugiau nei šimtą kartų. Evangelijose Jėzus su jais daug diskutuoja dėl įstatymo interpretavimo. Visi keturi evangelistai fariziejams suteikia savitą unikalią perspektyvą. Jėzus ir fariziejai Jėzus fariziejų judėjimui nepriklausė, bet tarp jo ir fariziejų yra ...
Fariziejų ir rabinų literatūra
info
 • Tik prenumeratoje
Fariziejų mokymas bei tradicijos yra aprašyti rabinų literatūroje, kuri atsirado 70 m., po Jeruzalės sunaikinimo. Šioje literatūroje svarbi vieta skiriama daugeliui žmonių, kurie taip pat ir kitur minimi kaip žymūs fariziejai (pavyzdžiui, Gamalielis, žr. Apaštalų darbų 5:33-39). Informacijos apie ...
Filonas
info
 • Tik prenumeratoje
Filonas Aleksandrietis – žydų filosofas iš Aleksandrijos, gyvenęs nuo 20 m. pr. Kr. iki 50 m. po Kr. Parašė nemažai veikalų, kurių dauguma skirti Penkiaknygės (pirmųjų penkių Senojo Testamento knygų) egzegezei. Alegorinis Biblijos aiškinimas Filonas Aleksandrietis Bibliją aiškino alegoriškai. Tai, ...
Fizinės bausmės
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijoje kartais kalbama apie fizines bausmes, pavyzdžiui nuplakimą. Tačiau vykdant šią bausmę, pagal Pakartoto įstatymo 25:1-3, negali būti daugiau nei keturiasdešimt kirčių. Pagal Romos įstatymus, Romos piliečiai negalėjo būti plakami be teismo. Paulius kaip tik šia teise pasinaudoja Apaštalų ...
Gezero kalendorius
info
 • Tik prenumeratoje
1908 m., vykdant kasinėjimus vietovėje, kur bibliniais laikais plytėjo Gezero miestas, buvo rasta kalkakmenio plokštelė su galimai joje esančiu kalendoriumi. Plokštelės dydis yra maždaug 12x7 centimetrų, ir ji datuojama dešimtuoju amžiumi prieš Kristų. Tekstas parašytas senovės hebrajų kalba. ...
Graikų monetos
info
 • Tik prenumeratoje
Graikiškų monetų, be talento ir drachmos, būta ir daugiau: mina, stateras, obolas, chalka ir lepta. Biblijos vertimuose jų pavadinimai minimi nedažnai, nes tiksli jų vertė tekste nėra tokia svarbi. Pavadinimas Medžiaga Vertė talentas sidabras 6000 drachmų (60 minų) mina sidabras 100 drachmų (25 ...
Haremas
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijoje minimų senovės Rytų valstybių valdovai kartais turėdavo daug žmonų, kurios gyvendavo specialioje, joms skirtoje, patalpoje – hareme. Puikiai žinomi pasakojimai Turėti daug žmonų buvo turto ir galios ženklas, todėl tiko monarchijai. 1 Karalių 11:3 pasakoja, kad Saliamonas turėjo net ...
Hebrajų, aramėjų ir graikų kalbos
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijos knygos parašytos hebrajų, aramėjų ir graikų kalbomis. Hebrajų kalba Senojo Testamento knygos iš pradžių daugiausia buvo rašomos hebrajų kalba. To meto hebrajų raštas atrodė kitaip nei dabar. Įvairūs Levanto regione rasti įrašai sudaro senovės hebrajų rašto įspūdį. Aramėjų kalba Laikui ...
Ijaras (mėnuo)
info
 • Tik prenumeratoje
Ijaras – antrasis babiloniečių kalendoriaus mėnuo, atitinkantis daugmaž balandį-gegužę.
Ilgio matai
info
 • Tik prenumeratoje
Biblijoje yra įvairių nuorodų apie ilgio matavimą. Daugelis ilgio matų buvo paremti žmogaus galūnių išmatavimais. Dažniausi ilgio matai Ilgio matas Atstumas mylia ± 1.5 kilometro stadijas ± 185 metrai sieksnis ± 1.85 metro uolektis ± 52 centimetrai uolektis (pagal seną standartą) ± 44 centimetrai ...
Ilgio matai: Stadijas
info
 • Tik prenumeratoje
Žodis „stadionas“ pasiskolintas iš varžybų trasos ilgio Olimpijoje. Lenktynių trasa stadione buvo apie 185 metrų ilgio.
Ilgio matai: Uolektis
info
 • Tik prenumeratoje
Uolektis yra atstumas nuo alkūnės taško iki vidurinio piršto galo, ty maždaug 44 centimetrai. Ši uolektis dar vadinama uolektimi „pagal seną standartą“, tokį pavadinimą randame 2 Chronicles 3: 3. Uolektis Biblijoje paprastai yra apytikriai 52 centimetrai.
item.title
Imperatorius
info
 • Tik prenumeratoje
Svarbiausias Romos imperijos vadovas Naujojo Testamento laikais buvo Romos imperatorius. Jėzaus ' gyvenimo laikotarpiu imperatoriais buvo Augustas ir Tiberijus. Paulių mirties bausme nuteisė veikiausiai imperatorius Nero. Iki imperatorių laikų Iš pradžių Romos imperijai vadovavo karaliai, tačiau ...
item.title
Imperatorius Klaudijus (41–54 m.)
info
 • Tik prenumeratoje
Klaudijus yra ketvirtasis Romos imperatorius, valdęs 41–54 m. pr. Kr. Badas Pagal Apaštalų darbų 11:28, imperatoriaus Klaudijaus valdymo laikotarpiu buvo kilęs didelis badas. Tikriausiai tai susiję su 45 ar 46 metų badu, kurį istorikas Juozapas Flavijus mini savo knygoje „Žydų senovė“. Akvila ir ...
Išlaisvinti vergai
info
Naujojo Testamento laikais šeimininkas turėjo teisę išlaisvinti savo vergus. Tai buvo galima padaryti formaliai ar neformaliai, šeimininkui esant gyvam ar vykdant jo valią po mirties. Dažnai po kelis dešimtmečius savo šeimininkui išdirbę vergai būdavo išlaisvinami. Išlaisvinto vergo teisės ir ...