Šalys ir tautos

Izraelio kaimyninių karalysčių karaliai
info
 • Tik prenumeratoje
Be Izraelio ir Judo karalių, Biblijoje minimi ir aplinkinių tautų karaliai. Dažnai minimas Egipto faraonas, tačiau filistinų, Moabo, Edomo, Amono ir Aramo karaliai taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Egiptas Egipto monarchija buvo laikyta dieviška institucija, o faraonas laikytas dievybe.  Faraonai ...
Sandora: Senovės Artimieji Rytai
info
 • Tik prenumeratoje
Sandoros atliko svarbų vaidmenį senovės Artimųjų Rytų socialiniame ir politiniame gyvenime. Išsaugota daug tarptautinių sutarčių tekstų iš biblinių laikų. Šios sandoros ir sutartys yra iš šalių, supančių Senovės Izraelį, tad gali atskleisti biblinės sandoros} reikšmę. Svarbiausios iš jų yra šios: ...
item.title
Artemidė
info
 • Tik prenumeratoje
Graikų mitologijoje Artemidė laikoma medžioklės ir mėnulio deive bei laukinių gyvūnų valdove. Lotyniškai jos vardas yra Diana. Artemidė yra dievo Dzeuso ir Letos duktė, o jos brolis dvynys – Apolonas. Artemidės šventykla Efeze Efezo mieste, Mažojoje Azijoje, garbinamą vaisingumo deivę graikai ...
Astartė
info
 • Tik prenumeratoje
Astartė – kanaaniečių deivė, plačiai garbinama didžiojoje senovės Artimųjų Rytų dalyje. Ji buvo svarbiausia Tyro ir Sidono miestų deivė. Su ja susipažino ir izraelitai. Astartė mitologijoje Senovės Artimųjų Rytų mitologijoje Astartė buvo žinoma kaip dievo Elio sutuoktinė. Ji buvo laikoma karo ...
Ašera
info
 • Tik prenumeratoje
Ašera – kanaaniečių deivė, plačiai garbinama didžiojoje senovės Artimųjų Rytų dalyje. Senajame Testamente hebrajišku žodžiu „ašerah“ taip pat dažnai buvo vadinamas medinis stabas, stulpas – deivės simbolis. Ašera mitologijoje Senovės Babilonijoje Ašera buvo laikoma amoritų dievo Amuru sutuoktine. ...
item.title
Baalas
info
 • Tik prenumeratoje
Baalas yra vieno žinomiausių kanaaniečių dievų vardas. Jis buvo garbinamas didelėje senovės Artimųjų Rytų dalyje. Biblijoje nurodoma, kad jis buvo populiarus dievas ir tarp izraelitų. Vėjo ir oro dievas Ugarito tekstuose Baalas aprašomas labai išsamiai. Jis sėdi savo soste, rūmuose ant Cefono ...
Belis
info
 • Tik prenumeratoje
Belis – dar vienas dievo Marduko} vardas. Tai Babilono miestą globojantis dievas. Dievo Marduko garbės titulas „Bel“ babiloniečių kalba reiškia „viešpats“ arba „šeimininkas“. Iš pradžių tai buvo įvairių Babilonijos dievų garbės vardas, titulas. Tačiau nuo antrojo tūkstantmečio pr. Kr. šis titulas ...
Dagonas
info
 • Tik prenumeratoje
Dagonas – svarbiausias filistinų dievas. Jis turėjo šventyklą Gazoje ir Ašdode (žr. Teisėjų 16:23). Manoma, kad šventykla Ašdode egzistavo iki II a. pr. Kr. (žr. 1 Makabiejų 10:83-84). Dagonas arba Daganas Dagonas dažnai prilyginamas Mesopotamijos dievui Daganui. Nuo trečiojo tūkstantmečio pr. Kr. ...
Dangaus karalienė
info
 • Tik prenumeratoje
Pasak pranašo Jeremijo 7:18 ir 44:17-18, judėjų moterys kepė paplotėlius ir degino smilkalus „Dangaus karalienei“. Jos taip pat nešė jai vyno atnašas. Ši Dangaus karalienė veikiausiai nurodo deivę Astartę.
Dikė
info
 • Tik prenumeratoje
Graikų religijoje Dikė žinoma kaip teisingumo deivė. Biblijoje ji minima Apaštalų darbų 28:4 ir vadinama „keršto deive“.
Dioskūrai
info
 • Tik prenumeratoje
Dioskūrai Graikų mitologijoje – dievai dvyniai, Kastoras ir Polideukas. Jie buvo aukščiausiojo graikų dievo Dzeuso sūnūs. Dioskūrai Biblijoje Biblijoje Dioskūrai paminėtos Apaštalų darbų 28:11. Jų atvaizdai ženklino Aleksandrijos laivą, kuriuo plaukė Paulius.
Epikūras
info
 • Tik prenumeratoje
Epikūras – graikų filosofas (342–270 m. pr. Kr.), įkūręs garsią filosofų mokyklą. Apaštalų darbų knygoje minimi žmonės, kurie buvo jo filosofijos sekėjai. Epikūro filosofija Pasak Epikūro, pasaulį galima paaiškinti natūraliais daiktų ryšiais. Dievai nesukūrė pasaulio, tad jie nesikiša ir į ...
Faraonas
info
 • Tik prenumeratoje
Žodis „faraonas“ reiškia „didelis namas“ arba „rūmai“. Nuo XV a. pr. Kr. šiuo žodžiu imtas vadinti ir Egipto valdovas. Senasis Testamentas Itin svarbus vaidmuo Egipto faraonams tenka pasakojimuose apie Abraomą, Juozapą ir Mozę. Tačiau jų vardai Biblijos tekstuose minimi retai. Dėl to šiuos Biblijos ...
Galingieji valdovai
info
 • Tik prenumeratoje
Senovės Artimuosiuose Rytuose svarbų vaidmenį atliko kelios didžiosios jėgos: asirai, babiloniečiai ir persai. Visos šios tautos turėjo savo valdovą – karalių. Asirų imperija Asirų imperija buvo milžiniška: klestėjimo laikotarpiu ji driekėsi nuo Mesopotamijos per Levantą (įskaitant Izraelį) iki pat ...
item.title
Graikų religija
info
 • Tik prenumeratoje
Kaip ir dauguma kitų senovės religijų, graikų religija buvo politeistinė: garbinama daug skirtingų dievų. Vieni svarbesnių graikų dievų: Apolonas, Artemidė, Hermis ir Dzeusas (pats svarbiausias panteono dievas). Dievai buvo garbinami įvairiose vietose ir įvairiais būdais. Juos įamžino (mitų) ...
Graikų religija Helenizmo laikotarpiu
info
 • Tik prenumeratoje
Po Aleksandro Didžiojo užkariavimų graikų religija įvairiai keitėsi; vis labiau priklausė nuo kitų tautų įtakos. Helenizacija Kai Aleksandras Didysis užkariavo dalį senovės Artimųjų Rytų ir sukūrė naują pasaulio imperiją, graikų kultūra buvo plačiai skleidžiama po visą jos teritoriją. Tai vadinama ...
item.title
Hermis
info
 • Tik prenumeratoje
Hermis – graikų dievas, Dzeuso sūnus ir Apolono pusbrolis. Jis buvo laikomas laimę ir vaisingumą teikiančiu dievu. Jis buvo vagių, pirklių globėjas ir iškalbos dievas. Jis taip pat buvo dievų pasiuntinys. Hermis Biblijoje Naujajame Testamente Hermio vardas minimas du kartus: Apaštalų darbų 14:12, ...
item.title
Kanaaniečių religija
info
 • Tik prenumeratoje
Kanaaiečiai garbino kelis dievus, iš kurių svarbiausi buvo Elis (arba Elas), Baalas, Anata, Ašera ir Astartė. Draugiški santykiai su dievais Vaisingumas kanaaniečių religijoje buvo itin reikšmingas. Dievai galėjo duoti gausų derlių, daug galvijų ir daug vaikų. Dėl šios priežasties buvo svarbu ...
Kemošas
info
 • Tik prenumeratoje
Kemošas – nacionalinis moabitų dievas. Moabitai tikėjo, kad jis juos saugo ir padeda jiems mūšyje. Kemošas Senajame Testamente Senajame Testamente Kemošo vardas minimas aštuonis kartus. 1 Karalių 11:7 sakoma, kad karalius Saliamonas Jeruzalėje pastatė „aukštumų alką“, aukoms skirtą aukurą, dievo ...
Kitų tautų dievai
info
 • Tik prenumeratoje
Senajame Testamente nuolat minimi „svetimtaučių dievų“, ne Izraelio Dievo, vardai. Daugiau informacijos žr.: kanaaniečių religija; moabitų, amonitų ir filistinų dievai}; {{topic; graikų religija.
Levantas
info
 • Tik prenumeratoje
Levantas – vietovė Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje, tarp Anatolijos (dabartinės Turkijos) ir Egipto. Šią teritoriją sudaro dabartinės Izraelio, Sirijos, Jordanijos, Libano, Kipro ir dalies Pietų Turkijos šalys. Šis terminas ypač vartojamas archeologijoje ir istorijoje. Senovės regionas Šio ...
Mardukas
info
 • Tik prenumeratoje
Dievas Mardukas buvo Babilono miesto globėjas. Jo vardas Biblijoje pasirodo tik vieną kartą. Svarbiausias babiloniečių Dievas Mardukas, dar vadinamas Beliu („viešpats“), buvo Babilono imperijos sostinės globėjas. Antrojo tūkstantmečio pr. Kr. pabaigoje jis tapo svarbiausiu Babilono panteono dievu. ...
Mesopotamiečių religija
info
 • Tik prenumeratoje
Mesopotamijoje buvo garbinami įvairūs dievai, sudarę dievų tarybą. Žmonės su dievais bendravo ženklų pagalba. Dievų taryba Pagal Mesopotamijos mitologiją, kartą per metus dievai susirinkdavo į vyriausiojo dievo rūmus priimti sprendimų svarbiais klausimais. Dangiškųjų rūmų žemiškasis atitikmuo buvo ...
item.title
Mešos stela
info
 • Tik prenumeratoje
Mešos stela – atminimo akmuo, kuriame įrašus užrašė Moabo karalius Meša. Manoma, kad ši stela buvo pastatyta apie 840 m. pr. Kr. Įrašas Įrašas ant stelos mena moabitų pergalę prieš šiaurinę karalystę – Izraelį. Karalius Meša dėkoja už pergalę savo dievui Kemošui. Įraše taip pat rašoma apie Izraelio ...
Milkomas
info
 • Tik prenumeratoje
Milkomas – amonitų dievas, veikiausiai vienas iš mirusiųjų karalystės dievų, turėjęs savo vietą mirusiųjų kulte (mirusiųjų pagerbimo ceremonijose). Milkomas Biblijoje Milkomas Biblijoje minimas devynis kartus, daugiausia Jeremijo knygoje. Kai kurių mokslininkų teigimu, Milkomas yra kitas dievo ...
Moabitų, amonitų ir filistinų dievai
info
 • Tik prenumeratoje
Izraelio kaimynai - moabitai, amonitai ir filistinai - tarnavo skirtingiems dievams. Senajame Testamente minimi šie vardai: Milkomas Molochas Kemošas Dagonas
Nisrochas
info
 • Tik prenumeratoje
Nisrochas – 2 Karalių 19:37 minimo dievo vardas. Šiame tekste sakoma, jog jis yra asirų karaliaus Sanheribo dievas. Sanheribui nuėjus pagarbinti Nisrocho dievo šventykloje, jį nužudo jo paties sūnus. Kas buvo Nisrochas? Nisrocho vardą žinome tik iš Biblijos. Asirijos šaltiniuose jo vardas ...
item.title
Pietinė karalystė – Judas
info
 • Tik prenumeratoje
Pietinė, Judo, karalystė – regiono, kurį maždaug 926 m. pr. Kr. valdė karalių Dovydo ir Saliamono palikuonys, pavadinimas. Jos sostinė buvo Jeruzalė. Tarp pietinės Judo karalystės ir šiaurinės Izraelio karalystės dažnai tvyrojo įtampa. 586 m. pr. Kr. pietinė karalystė žlugo; babiloniečiai užėmė ...
Stoikų doktrina
info
 • Tik prenumeratoje
Stoikai vadovavosi Zenono iš Kitijo filosofinės mokyklos, įkurtos apie 300 m. pr. Kr. Atėnuose, idėjomis. Žodis „stoiškas“ kilęs iš graikiško kolonados pavadinimo („stoa“). Šios filosofijos pasekėjai minimi Apaštalų darbų knygoje. Stoikų filosofija Stoikai žmogų apibūdina kaip vienintelę racionalią ...
Tamūzas
info
 • Tik prenumeratoje
Tamūzas Mesopotamijos religijoje buvo augalų vegetacijos ir derlingumo dievas. Tikėta, kad šis dievas vidurvasarį (užeinant sausroms) miršta ir po kelių mėnesių (augalų vegetacijos pradžioje) prisikelia. Kasmet vasaros pabaigoje dievo Tamūzo mirtis buvo minima gedulo iškilmėmis. Tamūzas ...
item.title
Šiaurinė karalystė – Izraelis
info
 • Tik prenumeratoje
Šiaurinės, Izraelio, karalystės pavadinimą gavo regionas, apimantis dešimtį Izraelio šiaurėje įsikūrusių giminių. Šiaurės karalystė susidarė apie 926 m. pr. Kr., po Saliamono mirties. Tarp šiaurinės Izraelio karalystės ir Pietinės Judo karalystės dažnai tvyrojo įtampa. 722 m. pr. Kr. asirams ...
Žydai
info
 • Tik prenumeratoje
Žodis „žydas“ vartojamas įvairiai. Jis kilęs nuo Judo, vieno iš patriarcho Jokūbo sūnų, vardo. Šis žodis ženklina: Izraelio tautai priklausantį asmenį; asmenį, gyvenantį būtent Judėjos provincijoje („žydas“ – kaip „judėjo“ sinonimas); asmenį, kuris praktikuoja žydų religiją. Žydų žemė Pagal ...