info
  • Tik prenumeratoje

Levitas

Levitai patarnavo Susitikimo palapinėje ir Jeruzalės šventykloje. Jie buvo pavaldūs kunigams.

Levito vardas

Nevisiškai aišku, iš kur kilęs žodis „levitas“. Iš pradžių jis galėjo būti susijęs su žmogumi, apsisprendusiu garbinti Dievą (žr. Išėjimo 32:25-29 ir Pakartoto įstatymo 33:8-10). ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams