info
  • Tik prenumeratoje

Kunigas

Kunigai buvo tarpininkai tarp Dievo ir žmonių. Jie atliko svarbią užduotį Susitikimo Palapinėje ir Jeruzalės šventykloje.
Senojo Testamento kunigo pareigos nedaug kuo skyrėsi nuo Naujojo Testamento kunigo pareigų.

Tėvas sūnui

Izraelyje kunigo pareigos buvo paveldimos ir visam gyvenimui. Pagal Išėjimo 28, kunigystės ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams