info
  • Tik prenumeratoje

Sandora Senajame Testamente: Dovydo Sandora

Dievas sandoroje su Dovydu pažadėjo, kad Dovydo palikuonių bus karalystė bus amžina.

Kur Biblijoje tai paminėta?

Sandora su Dovydu buvo užrašytas įvairiose Samuelio knygos ištraukose (2 Samuel 3:9-10, 2 Samuel 7:8-16 ir 2 Samuel 23:5) ir daugelyje psalmių (Psalms 89:4-5, Psalms 89:28-29 ir Psalms ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams