Kodeksas
info

Kodeksas

Kodeksas – senovinė rankraštinė knyga, kurią sudaro įrišti lapai ar sąsiuviniai. Vadinasi, kodeksas turėjo puslapius, todėl visiškai skyrėsi nuo ritinių.
Kodekso privalumai:
  • kodekse gali būti daug daugiau teksto nei ritinyje;
  • kodekse buvo galima daug greičiau surasti reikalingą tekstą, nes tereikėjo tik perversti puslapius.
Pirmieji kodeksai datuojami maždaug nuo I a.

Šventosios knygos kaip Kodeksas

Žydų tradicijoje Senojo Testamento, hebrajų Biblijos, knygos ir toliau, iki pat Viduramžių, buvo rašomos į ritinius. Ankstyvojoje krikščionybėje kodeksais nebuvo naudojamasi. Seniausi Naujojo Testamento tekstų rankraščiai parašyti ant papiruso lapų, tačiau nuo IV a. daugiausia buvo naudojami kodeksai. Didelės apimties kodeksuose tilpo visas Biblijos tekstas – Senasis ir Naujasis Testamentai.
Viduramžiais į kodeksą taip pat buvo užrašytas visas hebrajų Biblijos, Senojo Testamento, tekstas. Vienas iš tokių viduramžiais užrašytų kodeksų su hebrajišku Senojo Testamento tekstu yra Leningrado kodeksas.