Pirmieji mus pasiekę Biblijos tekstai

Alepo kodeksas
info
 • Tik prenumeratoje
Alepo kodeksas datuojamas maždaug 925 m. ir yra senesnis už Leningrado kodeksą. Išlikusi tik dalis Alepo kodeksas – seniausias išsaugotas visos hebrajų Biblijos rankraštis. Tačiau dalis šio kodekso buvo prarasta XX amžiuje. 1947 m. Alepo sinagogą sunaikino išpuoliai prieš žydus, per kuriuos buvo ...
item.title
Kodeksas
info
Kodeksas – senovinė rankraštinė knyga, kurią sudaro įrišti lapai ar sąsiuviniai. Vadinasi, kodeksas turėjo puslapius, todėl visiškai skyrėsi nuo ritinių. Kodekso privalumai: kodekse gali būti daug daugiau teksto nei ritinyje; kodekse buvo galima daug greičiau surasti reikalingą tekstą, nes ...
Leningrado kodeksas
info
 • Tik prenumeratoje
Vadinamasis Leningrado kodeksas (Codex Leningradensis) yra seniausias turimas rankraštis, apimantis visas 39 hebrajų Biblijos} knygas. Jis siekia 1008-1009 m. po Kr. Reikšmė Senojo Testamento tekstui Nors Senasis Testamentas susiformavo dar prieš prasidedant mūsų erai, Leningrado kodeksas vis dar ...
Mazoretinis tekstas
info
 • Tik prenumeratoje
Mazoretinis tekstas – įprastas Senojo Testamento tekstas hebrajų kalba. Iš pradžių žodžiai šiame tekste buvo rašomi tik priebalsėmis. Vėliau, viduramžiais, į tekstą buvo įterptos balsės. Toks teksto papildymas balsių ženklais vadinamas „vokalizacija“. Mazoretai Vien priebalsėmis rašomi žodžiai ...
item.title
Naujojo Testamento kritika
info
 • Tik prenumeratoje
Naujojo Testamento rankraščių ir papirusų turime daug. Kai kurie jų datuojami netrukus po to, kai buvo parašytos Naujojo Testamento knygos. Naujojo Testamento kritika remiasi visais šiais tekstais. Kritinis leidimas Šiuolaikiniai graikiško Naujojo Testamento leidimai pateikia tai, ką vadiname ...
Naujojo Testamento teksto kritika: istorija
info
 • Tik prenumeratoje
Erazmo Roterdamiečio leidimas Erazmas Roterdamietis (1469?–1536) buvo vienas pirmųjų tyrinėjęs graikiškąjį Naujojo Testamento tekstą ir pirmasis paskelbęs naują, moksliškai argumentuotą Naujojo Testamento originalo (graikų kalba) leidimą. Naująjį graikų kalbos tekstą jis panaudojo kurdamas naują ...
item.title
Negyvosios jūros ritiniai
info
 • Tik prenumeratoje
Apie 1947 m. Kumrano urvuose Izraelyje buvo rasti Negyvosios jūros, dar vadinami Kumrano, ritiniai. Tai paskutiniaisiais amžiais prieš Kristų parašytų knygų ritiniai ir jų fragmentai. Urvuose buvo rasta visa galybė maždaug tūkstančio skirtingų knygų fragmentų, ir tik apie dešimt ritinių buvo ...
item.title
Novum Testamentum Graece
info
 • Tik prenumeratoje
„Novum Testamentum Graece“ – dažniausiai naudojamas Naujojo Testamento leidimas graikų kalba. Nauji leidimai reguliariai pasirodo nuo 1898 metų. Ši leidimų serija vadinama „Nestle-Aland“, pavadinta garsiųjų leidyklų „Nestle“ ir „Aland“, atsakingų už pirmuosius leidimus, vardu. Nestle-Aland metodas ...
Originalus Senojo Testamento tekstas
info
 • Tik prenumeratoje
Senojo Testamento kritikos problema ta, kad yra neįmanoma aiškiai išskirti ir detaliai apibūdinti visų procesų, lėmusių šių tekstų sukūrimą ir perdavimą. Kas yra pradinis tekstas? Geriausiu atveju, kalbant apie procesą, galima išskirti kelis etapus: teksto atsiradimo laikotarpis; momentas, kai ...
Samariečių Penkiaknygė
info
 • Tik prenumeratoje
Samariečiai, judaizmui gimininga grupė, naudojosi samariečių Penkiaknyge. Tai jų pripažinta Toros knygų hebrajiškoji versija. Skirtumai su mazoretiniu tekstu Penkiaknygės mazoretinis tekstas ir samariečių versija labai skiriasi. Tokiu atveju samariečių Penkiaknygė skaitoma kaip antrasis tekstas. ...
Senojo Testamento kritika
info
 • Tik prenumeratoje
Šiuolaikiniai hebrajų Senojo Testamento leidimai, hebrajų Biblija, remiasi vienu rankraščiu, dažniausiai Leningrado kodeksu, kartais Alepo kodeksu. Leidimas, paremtas vieno rankraščio tekstu, vadinamas diplomatiniu leidimu. Kam teksto kritika reikalinga? Senojo Testamento kritika reikalinga dėl ...
Senojo Testamento teksto kritika: Jeremijo pavyzdys
info
 • Tik prenumeratoje
Kumrane buvo rasti šeši Jeremijo knygos rankraščiai. Du iš šių rankraščių (4QJerb ir 4QJerd) skiriasi nuo norminio teksto. Šios Jeremijo knygos versijos trumpesnės. Tačiau taip pat randama ir kita tvarka išdėstytų eilučių. Įdomu tai, kad šių dviejų rankraščių tekstas primena Jeremijo knygą, kaip ji ...
Senojo Testamento teksto kritika: korektūra
info
 • Tik prenumeratoje
Klaidų pavyzdžiai Pagal mazoretinį tekstą 2 Samuelio 6:3 skamba taip: „Jie užkėlė Dievo Skrynią ant naujo vežimo ir vežė iš Abinadabo namų, esančių ant kalvos.“ Antroji sakinio dalis, „ir vežė iš Abinadabo namų, esančių ant kalvos“, taip pat buvo ir trečioje eilutėje, todėl tikėtina, kad tekstą ...
Senojo Testamento teksto kritika: Kumranas
info
 • Tik prenumeratoje
Kumrano urvuose buvo rasti visų Senojo Testamento knygų, išskyrus Esteros, rankraščiai. Kai kurių knygų rankraščių rasti tik fragmentai. Tačiau kitų knygų rankraščiuose rastas beveik visas tekstas, pavyzdžiui, Izaijo. Bibliniai Kumrano rankraščiai yra daugiau nei tūkstančiu metų senesni už norminį ...
Senojo Testamento teksto kritika: raida
info
 • Tik prenumeratoje
Rankraščių skirtumai Atsiradus teksto kritikos mokslinei disciplinai daugiausia dėmesio buvo skiriama hebrajų rankraščių ir vertimų skirtumams. Radus neatitikimų tarp dviejų rankraščių arba tarp rankraščių ir vertimų, buvo atliekamas išsamus tyrimas siekiant nustatyti, kuris iš tų tekstų yra ...
item.title
Tekstiniai šaltiniai
info
 • Tik prenumeratoje
Šiuolaikiniai Biblijos vertimai, pavyzdžiui, vertimai į anglų kalbą: Good News Bible (Gerosios naujienos Biblija) ir New International Version (Nauja tarptautinė versija), pagrįsti tekstiniais šaltiniais hebrajų, aramėjų ir graikų kalbomis. Tekstiniai šaltiniai pateikiami moderniuose leidiniuose. ...
item.title
Teksto kritika
info
 • Tik prenumeratoje
Teksto kritikos tikslas – rekonstruoti originalią teksto versiją. Yra aiškus skirtumas tarp Senojo Testamento kritikos ir Naujojo Testamento kritikos.