Senojo Testamento knygos

item.title
Istorinės knygos
info
  • Tik prenumeratoje
Jozuės, Teisėjų, Samuelio, Karalių, Metraščių  bei Ezros ir Nehemijo knygose pasakojama Izraelio istorija nuo Kanaano užkariavimo iki sugrįžimo iš tremties Babilone. Jas papildo Rūtos ir Esteros knygos, kuriose kalbama apie Dovydo prosenelę (Rūtą) ir Persijos karaliaus Artakserkso žydų kilmės ...
item.title
Penkiaknygė
info
  • prisijunkite ir matysite :)
Penkiaknygėje pasakojama apie Izraelio tautos susikūrimą ir jo istoriją iki to laiko, kol tauta užkariauja Kanaano kraštą. Daug vietos skiriama įstatymams, nustatantiems tautos gyvenimą su Dievu ir tarpusavyje. Todėl šios knygos vadinamos Įstatymo knygomis. Judaizme jos yra šv. Rašto šerdis. ...
item.title
Pranašų knygos
info
  • Tik prenumeratoje
Neretai klaidingai manoma, kad bibliniai pranašai siekia išpranašauti ateitį. Tačiau jie yra labiau pašaukti savo amžininkams skelbti Dievo žinią. Dažnai tai buvo akivaizdi esamos situacijos kritika, kai žmonės savo veiksmais nusisukdavo nuo Dievo nurodymų. Kadangi pranašai įnirtingai priekaištavo ...
item.title
Psalmės ir Giesmių giesmė
info
  • Tik prenumeratoje
Psalmės Hebrajiškai Psalmių knyga reiškia „Šlovinimo giesmės“, „Himnų rinkinys“. Psalmės – tai giesmės, kurios buvo giedamos akompanuojant psalteriu (styginiu instrumentu). Todėl jos sukurtos hebrajų poezijai būdinga paralelizmo forma, kai dvi eilutės sudaro posmą. Jos apjungiamos ne eilutės ...
item.title
Vėlyvieji Senojo Testamento raštai
info
  • Tik prenumeratoje
ILIUSTRACIJA: Besimeldžiantis žydas (dail.  Aleksander Grodzicki, 1893, Nacionalinis muziejus, Varšuva) Daugelyje Biblijos leidimų Senajame Testamente arba prieš Naująjį Testamentą yra keletas knygų iš trijų amžių prieš Kristaus gimimą. Kai I amžiuje žydų įstatymo mokytojai sprendė, kurios knygos ...