Naujojo Testamento knygos

item.title
Apaštalo Pauliaus laiškai
info
  • prisijunkite ir matysite :)
Pauliaus rašyti laiškai krikščionių grupėms ir bendruomenėms yra seniausi Naujojo Testamento tekstai. Apie 50-uosius metus jis parašo laišką tesalonikiečiams. Tik po 20 metų atsiranda pirmoji Evangelija (pagal Morkų). Trylikoje laiškų Paulius minimas kaip autorius. Tačiau kai kurių laiškų autorystė ...
item.title
Apreiškimas Jonui
info
  • Tik prenumeratoje
ILIUSTRACIJA: Keturi raiteliai (A. Dore) vaizduoja Apreiškimo 6, 1-8 . Savo gausiais vaizdiniais Apreiškimo knygos kalba vienu metu ir žavi, ir yra sunkiai suprantama. Tai tikriausiai lėmė tai, kad ji ypatingai paveikė liaudies tikėjimą. Iš čia atsirado įvairiausių liaudiško pamaldumo ...
item.title
Evangelijos ir Apaštalų darbai
info
  • prisijunkite ir matysite :)
Naujasis Testamentas prasideda nuo keturių Evangelijų. Žodis „Evangelija“ yra kilęs iš graikų kalbos ir reiškia „geroji žinia“, „geroji naujiena“. Turima galvoje Geroji Žinia apie Jėzaus Kristaus atėjimą į šį pasaulį, Jo mokymą ir darbus, Jo mirtį ir Prisikėlimą ir apie misiją, kurią Jis pavedė ...
item.title
Kiti Naujojo Testamento laiškai
info
  • Tik prenumeratoje
Kiti Naujojo Testamento laiškai skirti ne konkrečiai bendruomenei, o visai Bažnyčiai. Todėl jie vadinami „visuotiniais laiškais“ (gr. katholiké – „skirta visiems“). Juose galima gerai pamatyti krikščionybės vystymąsi iki pirmojo amžiaus pabaigos. Daugumoje laiškų pavadinimų nurodytos išskirtinės ...