A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas (RUB|KAV)
16

Nurodymai ir sveikinimai

161Dėl

16,1
Rom 15,25-26
rinkliavos šventiesiems padarykite taip, kaip aš esu nurodęs Galatijos Bažnyčioms. 2Kas pirmąją savaitės dieną kiekvienas jūsų teatideda sutaupęs, kiek galėdamas, kad rinkliavos neprasidėtų tiktai man atvykus. 3Atvykęs aš pasiųsiu žmones, kuriuos jūs nutarsite esant tinkamus, kad jie su lydimaisiais laiškais nugabentų jūsų dovaną į Jeruzalę. 4Jei pasirodytų reikalinga ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi.

5

16,5
Apd 19,21
Aš atvyksiu pas jus, perėjęs Makedoniją. Mat per Makedoniją aš tik eisiu, 6o pas jus, galimas daiktas, pabūsiu arba ir peržiemosiu, kad jūs mane palydėtumėte, kai vyksiu toliau. 7Aš nenoriu dabar su jumis susitikti prabėgomis. Tikiuosi, jei Viešpats leis, kurį laiką pasilikti pas jus. 8
16,8-9
Apd 19,8-10
Efeze aš prabūsiu iki
16,8
Kun 23,15-21
Įst 16,9-11
Sekminių. 9Mat man atsivėrusios plačios durys našiam darbui, bet ir priešininkų daug.

10Jeigu atvyks

16,10
1 Kor 4,17
Timotiejus, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jus be baimės, nes jis dirba Viešpaties darbą kaip ir aš. 11Taigi tegul niekas jo neniekina. Išlydėkite jį su ramybe, kad atvyktų pas mane, nes laukiu jo su broliais. 12Brolį Apolą aš labai raginau keliauti su broliais pas jus, bet jis niekaip nenori šiuo metu. Jis atvyks, radęs tinkamą laiką.

13Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės vyriškai, būkite stiprūs! 14Viską darykite su meile.

15Broliai, jūs pažįstate

16,15
1 Kor 1,16
Stepono namus ir žinote, kad jie yra Achajos pirmatikiai, pasiaukoję tarnauti šventiesiems. 16Aš prašau, kad ir jūs būtumėte klusnūs tokiems žmonėms ir visiems, kurie su jais dirba ir triūsia.

17Aš džiaugiuosi Stepono, Fortunato ir Achaiko apsilankymu. Jie man atstojo jus, 18atgaivino mano ir jūsų dvasią. Branginkite tokius žmones!

19Jus sveikina Azijos Bažnyčios. Karštai sveikina Viešpatyje

16,19
Apd 18,2
Akvilas ir Priska kartu su bendruomene, kuri renkasi jų namuose. 20Jus sveikina visi broliai. Pasveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu.

21Sveikinu jus savo, Pauliaus, ranka. 22Jei kas nemyli Viešpaties, tebūnie prakeiktas! Maranata16,22 Aram. „Ateik, mūsų Viešpatie!“ arba: „Mūsų Viešpats ateina!“! 23Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis! 24Mano meilė jums visiems Kristuje Jėzuje!16,24 Kai kuriuose rankr. priduriama: „Amen“.