info
  • prisijunkite ir matysite :)

Juozapas (Marijos vyras)

Juozapas yra Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vyras, kilęs iš karaliaus Dovydo giminės. Jo vaidmuo itin reikšmingas Jėzaus gimimo įvykiuose, bet apie likusį jo gyvenimą žinoma labai mažai.

Juozapo vardas

Juozapo vardas reiškia: „Viešpats teprideda“. Kiti šį vardą turintys Biblijos ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams