info
  • Tik prenumeratoje

Paulius

Paulius, krikščionių tikėjimą priėmęs žydas, yra geriausiai žinomas pirmojo amžiaus Evangelijos skelbėjas. Pagal Apaštalų darbų knygą, jis gimė Tarso mieste ir turėjo Romos imperijos pilietybę.

Du vardai

Kaip ir daugelis to meto žydų, Paulius turėjo ir graikišką, ir hebrajišką vardą. Naujajame Testamente jis ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams