info
  • prisijunkite ir matysite :)

Pranašas Senajame Testamente

Senajame Testamente pranašas yra asmuo, perduodantis žmonėms Dievo žinią.

Terminija

Žodis „pranašas“ yra hebrajų kalbos termino navi vertimas. Šis žodis yra labiausiai paplitęs pranašą nusakantis terminas Senajame Testamente. Yra dar du žodžiai, vartojami pavadinti žmones, kurių ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams