Žydų ir bažnytinių metų šventės

item.title
Adventas
info
Adventas – džiugaus laukimo laikas. Žvakių šviesa ir eglučių šakomis, riešutais ir šventiniais kepiniais ruošiamės Kalėdoms. Žodis „Adventas“ yra kilęs iš lotyniškojo adventus ir reiškia „atėjimas“. Tai metas, kai krikščionių bendruomenė ruošiasi savo Viešpaties Jėzaus Kristaus, per kurį Dievas ...
item.title
Didysis penktadienis
info
  • prisijunkite ir matysite :)
Penktadienį prieš Velykas krikščionys mini Jėzaus nukryžiavimą ir mirtį. Savaitė nuo Verbų sekmadienio iki šeštadienio prieš Velykas vadinama Didžiąja savaite. Ji yra Gavėnios laiko kulminacija. Sunku įsivaizduoti, ar įmanomas didesnis kontrastas nei tarp Didžiojo penktadienio ir Verbų sekmadienio. ...
item.title
Izraelio šventės
info
  • Tik prenumeratoje
FOTO: Purimo proga švenčiant žydų išgelbėjimą nuo Hamano sąmokslo ruošiami saldumynai, kurių pavadinimai susiję su Hamano vardu. Čia - "Hamano ausytės" Judaizmui kaip religijai būdinga švenčių kultūra. Daugelis žydų švenčių yra kilusios iš piemenų ir žemdirbių švenčių, kurios vėliau buvo skirtos ...
item.title
Kalėdos
info
Jokia kita šventė nėra tokia žinoma ir mėgiama, kaip Kalėdos. Kalėdų senelius ir papuoštas eglutes gruodžio 25-ąją galima matyti visame pasaulyje. Daugumai žmonių kalėdinis laikas yra ypatingas. Ypač mažiesiems tai smagi patirtis, pilna žvaigždžių, žibintų ir vaidinimų prie prakartėlės. Kūčių ...
item.title
Sekminės
info
  • Tik prenumeratoje
ILIUSTRACIJA: Sekminės (dail. Grão Vasco, 1530, Santa Cruz vienuolynas) Sekminės švenčiamos praėjus 50 dienų po Velykų. Nuo šio laikotarpio yra kilęs ir šios šventės pavadinimas – graikiškai pentekoste (hemera) reiškia „penkiasdešimtoji (diena)“. 50-tą dieną po Velykų sekmadienio Sekminėmis ...
item.title
Velykos
info
  • prisijunkite ir matysite :)
„Viešpats prisikėlė.“ – „Jis tikrai prisikėlė.“ Taip sveikinasi ortodoksai, auštant Velykų rytui. Rytų Bažnyčiose Velyknaktį vyksta visų metų iškilmingiausios ir gražiausios pamaldos. Per Velykas švenčiame Kristų – nuodėmės ir mirties nugalėtoją. Pirmieji krikščionys Prisikėlimą prisimindavo ...
item.title
Verbų sekmadienis ir Didysis ketvirtadienis
info
  • Tik prenumeratoje
Savaitė prieš Velykas vadinama Didžiąja savaite. Ji prasideda Verbų sekmadieniu, primenančiu Jėzaus įžengimą į Jeruzalę (Mt 21, 1–11). Ten Jėzus norėjo su savo mokiniais atšvęsti Paschos šventę (apie Paschą žr. 24–25 psl.). Jis atvyko į miestą, jodamas ant asilo, ir taip išpildė pranašystę dėl ...