Žydų ir bažnytinių metų šventės

Adventas
info
  • prisijungusiems
Adventas – džiugaus laukimo laikas. Žvakių šviesa ir eglučių šakomis, riešutais ir šventiniais kepiniais ruošiamės Kalėdoms. Žodis „Adventas“ yra kilęs iš lotyniškojo adventus ir reiškia „atėjimas“. Tai metas, kai krikščionių bendruomenė ruošiasi savo Viešpaties Jėzaus Kristaus, per kurį Dievas ...
Didysis penktadienis
info
  • prisijungusiems
Penktadienį prieš Velykas krikščionys mini Jėzaus nukryžiavimą ir mirtį. Savaitė nuo Verbų sekmadienio iki šeštadienio prieš Velykas vadinama Didžiąja savaite. Ji yra Gavėnios laiko kulminacija. Sunku įsivaizduoti, ar įmanomas didesnis kontrastas nei tarp Didžiojo penktadienio ir Verbų sekmadienio. ...
item.title
Izraelio šventės
info
  • Tik prenumeratoje
Judaizmas yra religija, kuriai yra būdinga švenčių kultūra. Daugelis žydų švenčių yra kilusios iš piemenų ir žemdirbių švenčių, kurios vėliau buvo skirtos atminti gelbstinčius Dievo darbus istorijoje. Keičiantis metų ritmui, jos kartojasi. Pascha (Pesachas) primena Izraelio išlaisvinimą iš Egipto ...
item.title
Kalėdos
info
  • prisijungusiems
Jokia kita šventė nėra tokia žinoma ir mėgiama, kaip Kalėdos. Kalėdų senelius ir papuoštas eglutes gruodžio 25-ąją galima matyti visame pasaulyje. Daugumai žmonių kalėdinis laikas yra ypatingas. Ypač mažiesiems tai smagi patirtis, pilna žvaigždžių, žibintų ir vaidinimų prie prakartėlės. Kūčių ...
item.title
Sekminės
info
  • prisijungusiems
Sekminės švenčiamos praėjus 50 dienų po Velykų. Nuo šio laikotarpio yra kilęs ir šios šventės pavadinimas – graikiškai pentekoste (hemera) reiškia „penkiasdešimtoji (diena)“. 50-tą dieną po Velykų sekmadienio Sekminėmis baigiasi velykinis laikas. Tai – viena iš trijų pagrindinių Bažnyčios švenčių: ...
Velykos
info
„Viešpats prisikėlė.“ – „Jis tikrai prisikėlė.“ Taip sveikinasi ortodoksai, auštant Velykų rytui. Rytų Bažnyčiose, kitaip nei pas mus, išliko ankstyvasis šventės rangas: Velyknaktį vyksta visų metų iškilmingiausios ir gražiausios pamaldos, Velykos – tikra krikščioniška šventė. Per Velykas švenčiame ...
Verbų sekmadienis ir Didysis ketvirtadienis
info
  • prisijungusiems
Savaitė prieš Velykas vadinama Didžiąja savaite. Ji prasideda Verbų sekmadieniu, primenančiu Jėzaus įžengimą į Jeruzalę (Mt 21, 1–11). Ten Jėzus norėjo su savo mokiniais atšvęsti Paschos šventę (apie Paschą žr. 24–25 psl.). Jis atvyko į miestą, jodamas ant asilo, ir taip išpildė pranašystę dėl ...