Senojo Testamento knygos

item.title
Istorinės knygos
info
  • prisijungusiems
Jozuės, Teisėjų, Samuelio, Karalių, Metraščių  bei Ezros ir Nehemijo knygose pasakojama Izraelio istorija nuo Kanaano užkariavimo iki sugrįžimo iš tremties Babilone. Jas papildo Rūtos ir Esteros knygos, kuriose kalbama apie Dovydo prosenelę (Rūtą) ir Persijos karaliaus Artakserkso žydų kilmės ...
item.title
Penkiaknygė
info
  • prisijungusiems
FOTO: iš pagarbos šv. Raštui žydai, skaitydami Toros ritinį, naudojasi rodyklėle, kad pirštu neliestų rašto. Penkiaknygėje pasakojama apie Izraelio tautos susikūrimą ir jo istoriją iki to laiko, kol tauta užkariauja Kanaano kraštą. Daug vietos skiriama įstatymams, nustatantiems tautos gyvenimą su ...
item.title
Pranašų knygos
info
  • prisijungusiems
Neretai klaidingai manoma, kad bibliniai pranašai siekia išpranašauti ateitį. Tačiau jie yra labiau pašaukti savo amžininkams skelbti Dievo žinią. Dažnai tai buvo akivaizdi esamos situacijos kritika, kai žmonės savo veiksmais nusisukdavo nuo Dievo nurodymų. Kadangi pranašai įnirtingai priekaištavo ...
item.title
Psalmės ir Giesmių giesmė
info
  • Tik prenumeratoje
Psalmės Hebrajiškai Psalmių knyga reiškia „Šlovinimo giesmės“, „Himnų rinkinys“. Psalmės – tai giesmės, kurios buvo giedamos akompanuojant psalteriu (styginiu instrumentu). Todėl jos sukurtos hebrajų poezijai būdinga paralelizmo forma, kai dvi eilutės sudaro posmą. Jos apjungiamos ne eilutės ...
item.title
Vėlyvieji Senojo Testamento raštai
info
  • Tik prenumeratoje