info
  • Tik prenumeratoje

Romos pilietis

Romėnų teisėje Romos piliečiai (tik vyrai) ir visi kiti gyventojai (ne piliečiai) buvo traktuojami skirtingai. Kiekvienai gyventojų grupei buvo taikomi atskiri įstatymai, ir šie įstatymai suteikė jiems skirtingas teises bei pareigas. Vergai neturėjo jokių teisių.

Romos pilietybė

Pradžioje pilnateisiais Romos piliečiais galėjo būti ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams