info
  • Tik prenumeratoje

Vergų darbas

Vergai gyveno labai skirtingomis sąlygomis. Graikų-romėnų laikais vergų atliekamas darbas taip pat labai skyrėsi.

Skirtingos vergų pareigos

Daugumai vergų gyvenimas buvo sunkus, tačiau kai kuriems vergams pasisekė. Veikiausiai vergai, dirbę kasybos pramonėje, labiausiai kentėjo. Jie dirbo dieną ir naktį po žeme. Dauguma jų ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams