info
  • Tik prenumeratoje

Laisvės atėmimo bausmė

Kalėjimas, kaip vieta, laisvės atėmimo bausmei atlikti, Bibliniais laikais turėjo mažiau reikšmės. Paprastai kalėjimas buvo ta vieta, kur žmonės laikinai uždaryti laukdavo to laiko, kol bus teisiami.

Mozės laikais žmogus galėjo būti nuteistas tremtimi. Tokiu atveju nuteistasis būdavo išvaromas iš bendruomenės.

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams