info
  • Tik prenumeratoje

Dešimtinė

Kaip auką Dievui izraelitai turėjo atiduoti dešimtadalį savo derliaus ar kaimenės produkcijos. Jokūbas pirmasis pažadėjo Dievui atseikėti dešimtadalį nuo visko, ką iš jo gauna (Pradžios 28:22).

Kam dešimtinės buvo panaudojamos?

Dešimtines surinkdavo levitai. Viešpačiui jie turėdavo paaukoti ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams