info
  • Tik prenumeratoje

Vergovė graikų-romėnų laikotarpiu

Helenistiniame pasaulyje nuomonės apie vergiją skyrėsi nuo vėlesnio požiūrio į vergiją romėnų laikais. Pavyzdžiui, Aristotelis apie vergus kalba kaip apie „kalbančius užduočių vykdytojus“ (Aristotelis, Politika 1.1-7): vergai yra vergai iš prigimties.
Romėnų laikais skelbiama, kad vergai ir laisvi žmonės iš principo ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams