info
  • Tik prenumeratoje

Talentas

Didžiausias piniginis vienetas Naujajame Testamente yra talentas. Talentas svėrė apie 25 kg sidabro ir buvo vertas apie 6000 denarų ar drachmų. Tai buvo neįprastai didelė suma.

Talentas Mato 18:24

Jėzus Mato 18:24 pasakoja apie žmogų, kuris turėjo 10000 talentų skolą. Tai buvo astronominė suma. Turint 10000 talentų buvo galima ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams