info
  • Tik prenumeratoje

Monetos Naujajame Testamente

Naujojo Testamento laikais būta kelių skirtingų monetų. Ir graikai, ir romėnai turėjo savo monetas.

Graikų ir romėnų monetos

Dažniausiai buvo naudojami graikų talentai ir drachmos, romėnų denariai ir {{topic_470_kvadrantai}.

Erodo monetos

Savo monetas nukaldino ir Erodas Didysis bei jo karališkoji dinastija (nuo 37 m. pr. ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams