info
  • Tik prenumeratoje

Šekelis (moneta)

Senojo Testamento laikais žmonės atsiskaitydavo tam tikro svorio sidabro arba aukso luiteliais. Tam buvo naudojamas svorio vienetas šekelis.

Šekelio svoris

Izraelio šekelis atitiko Egipto šekelio pavyzdį ir svėrė apie 11,4 gramo. Pradžios 23:15-16 mini Abraomą perkant žemės sklypą už keturis šimtus ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams