info
  • prisijunkite ir matysite :)

Karalius Senajame Testamente

Senajame Testamente karalius buvo svarbiausias tautos vadovas, lyderis. Tačiau Izraelio žmonės ne visada turėjo karalių. Babilonijos tremtis užbaigė monarchijos laikotarpį.

Nuo dvylikos giminių iki karalystės

Teisėjų laikotarpiu izraelitai pareiškė norą turėti karalių, kaip kitos tautos. Tuomet Saulius buvo pateptas pirmuoju ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams