info
  • Tik prenumeratoje

Fariziejai ir Naujasis Testamentas

Fariziejai Naujajame Testamente minimi daugiau nei šimtą kartų. Evangelijose Jėzus su jais daug diskutuoja dėl įstatymo interpretavimo. Visi keturi evangelistai fariziejams suteikia savitą unikalią perspektyvą.

Jėzus ir fariziejai

Jėzus fariziejų judėjimui nepriklausė, bet tarp jo ir fariziejų yra panašumų. Vienas iš ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams