info
  • Tik prenumeratoje

Chasidai

Chasidai – pamaldžių žydų grupė, pirmą kartą pasirodžiusi II a. pr. Kr. Tačiau jų kilmė lieka neaiški. Pagal 1 Makabiejų 2:42, chasidai buvo drąsūs žmonės, nes liko ištikimi Mozės įstatymui, kad ir kiek tai kainavo. Jie energingai priešinosi graikų kultūros įtakai žydų gyvenime. Chasidai yra vėlesnių žydų grupių, ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams