info
  • Tik prenumeratoje

Babilonijos tremtis

Pirmą kartą Judo gyventojai buvo paimti į nelaisvę (žr. pirmąjį trėmimą į Babiloną) iš karto po to sekė antrasis trėmimas. Dar kartą dalis Judo gyventojų buvo babiloniečių išgabenti.

Karalius Zedekijas

Po Johoiakimo sukilimo Nebukadnecaras paskyrė naują Judo karalių Zedekiją. Maišto prieš Babiloną nuotaikos vis ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams