info
  • Tik prenumeratoje

Pirmasis trėmimas į Babiloną

Judo gyventojai pirmą kartą buvo ištremti į Babiloniją septintajame amžiuje prieš Kristų.

Karalius Nebukadnecaras

Babiloniečiai valdė Šiaurinę Judo karalystę nuo septintojo amžiaus prieš Kristų 

Valdant karaliui Jehoiakimui (608–598 m. pr. Kr.), ir vėliau jo sūnui Jehoiachinui ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams