info
  • Tik prenumeratoje

Tremtis

Judo ir Izraelio gyventojai net kelis kartus buvo paimti į nelaisvę ir ištremti į skirtingus kraštus skirtingais laikotarpiais juos užkariavus skirtingoms tautoms. Tremtis – būdas dominuojančiai valdžiai užtikrinti, kad nukariauta tauta būtų suskaldyta ir kad jai nebūtų lengva sukilti.

Pirmasis kartas

Pirmą ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams