info
  • Tik prenumeratoje

Odos ligos

Įvairioms odos ligoms, taip pat ir raupsams, nusakyti vartojamas hebrajiškas žodis „tzarat“. Įvairaus pobūdžio dėmių galėjo rastis ir ant daiktų.

Apsilankymas pas kunigą

Kokia nors odos liga sergantis žmogus turėjo pasirodyti kunigui. Jei kunigas patvirtindavo, kad tai sunki odos liga, žmogų reikėdavo izoliuoti, ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams