info
  • Tik prenumeratoje

Apipjaustymas Biblijoje

Biblijoje apipjaustymui skiriamas didelis dėmesys. Apipjaustymas buvo laikomas sandoros su Dievu ženklu. Ši sąvoka gali būti vartojama tiek pažodine, tiek perkeltine prasme.

Apipjaustymas Senajame Testamente

Apipjaustymas pirmą kartą paminėtas, kaip Dievo sandoros su Abraomu ženklas.

Apipjaustymas – ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams