info
  • Tik prenumeratoje

Šventyklos tarnai

Šventyklos tarnai atliko sunkiausius darbus šventykloje – nešė vandenį ir skaldė malkas. Greičiausiai tai buvo ne izraelitai, o kanaaniečiai ar karo belaisviai, kurie į Jeruzalę buvo atvežami kaip darbininkai priverstiniams darbams (žr., pavyzdžiui, 1 Metraščių 9:20-22).

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams