info
  • Tik prenumeratoje

Žmonių aukojimas

Žmonių aukojimo atvejų pasitaikydavo ir Senojo Testamento pasaulyje, bet veikiausiai tik labai išskirtinėmis aplinkybėmis. Dievas griežtai smerkė tokias (vaikų) aukas.

Kodėl tokių aukų reikėjo?

Tokių aukų atnašomis galėjo būti tiek suaugusieji, tiek vaikai. Moabo karalius paaukoja savo vyriausiąjį sūnų norėdamas ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams