info
 • Tik prenumeratoje

Auka už nuodėmes [2]

Jei žmogus tyčia ar netyčia nusižengė Dievo įstatymams, jam už tai tekdavo atsiteisti aukojant permaldavimo auką už nuodėmes.
Aukų už nuodėmes taisykles galima rasti Kunigų 5 skyriuje.
Kokiais atvejais buvo aukojamos aukos už nuodėmę?

Aukos už nuodėmę buvo aukojamos:

 • kai asmuo, tapęs nusikaltimo liudytoju, atsisako ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams