info
  • Tik prenumeratoje

Dievų sūnūs

„Dievų sūnūs“ Senajame Testamente nurodo į dangiškąsias būtybes.

Dievo sūnūs ar Dievų sūnūs?

Hebrajų kalboje šis terminas skamba kaip „bnei elohim“ (arba „bnei elim“). Žodelis „bnei“ reiškia „sūnūs“, o „elohim“ reiškia „Dievas“ ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams