info
 • Tik prenumeratoje

Apodiktiniai įstatymai

Apodiktiškai suformuluotose teisės normose tam tikri dalykai tiesiog draudžiami. Tiesioginis draudimas Senajame Testamente gali būti suformuluotas trimis būdais.
 1. „Tu nedarysi x“.
 2. „Kas daro x, bus nubaustas mirtimi.“
 3. „Prakeiktas, kas daro x“.
Tiesioginis, ką nors ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

 • skaityti daugiau Biblijos vertimų
 • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
 • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
 • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

 • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
 • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
 • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
 • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
 • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams