info
  • Tik prenumeratoje

Sinagoga: garbinimas

Naujojo Testamento laikais sinagogų būta daugelyje žydų gyvenamų miestų ir kaimų. Žydų teritorijose, Galilėjoje ir Samarijoje, taip pat už jos ribų sinagoga buvo svarbi vieta žydų tautai susitikti ir garbinti Dievą šabo dieną.

Sinagogos pareigūnai

Kiekviena sinagoga turėjo vieną ar kelis pareigūnus. Naujajame Testamente randame ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams