info
  • prisijunkite ir matysite :)

Atleidimas Naujajame Testamente

Naujajame Testamente atleidimas tiesiogiai susijęs su Jėzumi Kristumi. Tik dėl Kristaus aukos tikintieji yra išgelbėti nuo nuodėmės. Kaip natūralią Dievo atleidimo pasekmę tikintieji taip pat turėtų atleisti vienas kitam.

Atleidimas Evangelijose

Net keliose {{topic_604_Evangelijų} vietose Jėzus suteikia visiškai ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams