info
  • Tik prenumeratoje

Sandora Naujajame Testamente

Naujajame Testamente Jėzus su savo sekėjais sudarė naująją sandorą, per paskutinę vakarienę dalindamas duoną ir vyną. 

Paskutinė Jėzaus vakarienė

Svarbiausios Naujojo Testamento vietos, kuriose minima sandora, yra skyriai aprašantys paskutinę Jėzaus vakarienę (Matthew 26:26-29, Mark 14:22-24, Luke 22:19-22 ir 1 ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams