info
  • Tik prenumeratoje

Sandora Senajame Testamente: Abraomo Sandora

Savo sandoroje su Abraomu Dievas pažadėjo Abraomui: kad jis bus daugelio tautų tėvas, o jo palikuonims bus suteikta Kanaano žemė. Biblijoje yra du pasakojimai apie sandorą su Abraomu: Genesis 15 ir Genesis 17:1-14.

Ugnies puodas ir liepsnojantis deglas

Genesis 15 Dievas pažadėjo Abramui, kad jis susilauks sūnaus ir kad jam bus ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams