info
  • Tik prenumeratoje

Viešpats: Kiurios

Graikiškas žodis „kiurios“ reiškia „viešpats“. Šis titulas Naujajame Testamente taikomas ne tik Dievui, bet ir šios žemės viešpačiams bei valdovams. „Kiurios“ taip pat yra vienas pagrindinių Jėzaus titulų Naujajame Testamente.

„Viešpats“ – ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams