info
  • Tik prenumeratoje

Nuodėmė Senajame Testamente: nuodėmė kultui

Senajame Testamente svarbūs ne tik moraliniai nusižengimai, bet ir nusižengimai kultui. Jie pirmiausia minimi Išėjimo ir Pakartoto įstatymo knygų teisiniuose tekstuose. Susirūpinimas kyla dėl garbinimo taisyklių pažeidimų, pavyzdžiui, aukojamų aukų, kunigystė ir (ne)švarumo) (žr., pvz., {% Numbers 18: 1%). }). Tokie nusižengimai ...

Kviečiame prisijungti!

Prisijungę nemokamai galėsite:

  • skaityti daugiau Biblijos vertimų
  • žymėtis jums svarbias Biblijos eilutes skirtingomis spalvomis
  • užsirašyti savo įžvalgas ar iškilusius klausimus pastabų skiltyje
  • žvilgtelėti į kai kuriuos Biblijos įvado straipsnius

Prenumeratoje (įsigykite www.BiblijaTau.lt) papildomai:

  • audio Naujasis Testamentas (Android ir iOS programėlėje Bible for you) 
  • keturių evangelijų pažodinis (interlinijinis) vertimas
  • skaitantiems originalą – Nestle-Aland 28 redakcijos Naujasis Testamentas
  • visi įvado į Bibliją ir Biblijos žinyno straipsniai
  • galimybė naršyklėje kopijuoti Šventojo Rašto tekstą asmeniniams tikslams